Územní plán

Územní plán sídelního útvaru Pavlov byl zpracován v roce 1993, schválen 9.8.1993.

Změna č. 1 ÚPSÚ Pavlov byla schválena 10.11.1998.

Zadání změny č. 2 ÚPSÚ Pavlov bylo schváleno 9.8.2006. Tato změna byla delší dobu projednávána z důvodu novelizace stavebního zákona na přelomu roků 2006/2007.

Změna č. 2 ÚPSÚ Pavlov byla schválena podle nového stavebního zákona č. 183/2006 dne 25.2.2008. Datum nabytí účinnosti je 12.3.2008.
 


Územní plán sídelního útvaru Pavlov k nahlédnutí:

Příloha č.1 Odůvodnění, tabulka ZPF.pdf
Výkres č.1.pdf
Výkres č.2.pdf
Výkres č.3.pdf
Výkres č.4.pdf
Změna č.2 UPSU.pdf


Návrh změny č.3 ÚPSÚ Pavlov     dne 18.5. 2020

Z3_UP_Pavlov_odůvodnění

Z3_UP_Pavlov_TITULKY_SEZNAM

Z3_UP_Pavlov_výrok

hranice_zastav_uzemi_schema1

hranice_zastav_uzemi_schema2

výřez HLV Pavlov

Změna č.3 ÚP SÚ Pavlov   dne 25.9.2020
Úplné znění :  Výrok_zapracovani_zm3
                   Výrok_zapracovani_zm3_podle_vyhlášky
                   PAVLOV_DITI
                   PAVLOV_HLV
                   PAVLOV_KOORDINAČNÍ_VÝKRES
                   PAVLOV_VPS

Změna č.3: hranice_zastav_uzemí_schema1
                  hranice_zastav_uzemí_schema2
                  výřez HLV Pavlov
                  Z3_UP_Pavlov_odůvodnění
                  Z3_UP_Pavlov_výrok
                
 

Plán akcí

< <     05/2021     > >
PoÚtStČtSoNe
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31