Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

1. Název:

Obec Pavlov

2. Důvod a způsob založení:
Obec Pavlov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a své povinnosti vykonává podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura:
najdete zde (klikněte na odkazy):        zastupitelstvo     
                                             výbory         
                                            komise
                                            obecní úřad

4. Kontaktní spojení:


4.1, 4.2: Poštovní adresa, úřadovna pro osobní návštěvu: 
                                              
                             Obec  Pavlov
                                                                           Lidická 65
                                                                           273 51 Pavlov

4.3: Úřední hodiny:
                                                                                          Po:    16,30 - 19,30 hodin
                                                                              St:     17,30 - 19,30 hodin


4.4: Telefonní číslo:                                                     (+420) 312 665 325
4.5: Číslo faxu:                                                              není, použijte prosím datovou stránku nebo email
4.6: Adresa internetové stránky:                             www.pavlovukladna.cz
4.7: Adresa e-podatelny:
               E-mail:
                                                                     obecniurad@pavlovukladna.cz
               Datová schránka:                                                rt2a3gt
5. Případné platby poukazujte na účet obce:          000000-0388069329/0800
6. IČ:                                                                                        0000234770
7. DIČ:                                              není, obec není plácem DPH
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů:
Úřední deska

8.2 Rozpočet
Rozpočet obce na rok 2017
Rozpočet obce na rok 2018

9. Žádosti o informace
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:
- ústně – v úředních hodinách v kanceláři úřadu
- písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu Obecního úřadu Pavlov
- e-mailem: obecniurad@pavlovukladna.czStatistické údaje
:
Kód obce:  532711
IČ:  00234770
Počet obyvatel:  114
Rozloha:  156 ha
První písemná zmínka:  z roku 1 799 
Symboly obce:
 
 

Znak:


V červeném štítě zkříženy zlatá limpa (sladovnické hrablo) a stříbrný meč (s purpurovou rukojetí), přes ně je položena zlatá koruna.


Prapor:Tři vodorovné pruhy - od shora žlutý, bílý, červený v poměru 3:1:3, poměr šířky k délce praporu je 2:3.
Charakteristika:

Obec Pavlov se nachází v jihovýchodní části okresu Kladno, kde hraničí s okresem Praha-západ. Leží na křižovatce silnice I/6 Karlovarské a silnice III / 0067 Hostouň – Unhošť, které procházejí jejím středem. V roce 1999 byla v pavlovském katastru zahájena výstavba rychlostní komunikace R/6 z Prahy do Karlových Varů, její zprovoznění se má uskutečnit ke konci roku 2008 a úplné dokončení je plánováno na první polovinu roku 2010.

V katastru obce samotné je prostředí spíše rovinaté, převládá zemědělská půda jen občas přerušená remízky, větrolamy a na severu menším lesem jímž protéká Sulavický potok. Obec bývala vždy svým zaměřením převážně zemědělská za účasti drobných živnostníků, žádná těžká průmyslová výroba se zde nikdy neprovozovala a stejný charakter má Pavlov i v současnosti.

Nejvýznamnější dominantou obce dodnes zůstává zámeček (vystavěn Leopoldem Paulem v letech 1799-1801) s přilehlým pivovarem (vystavěn Josefem Danešem v roce 1870), kde se tzv. Novodvorské pivo vařilo až do druhé světové války. Nejstarší zmínka o pavlovském území pochází již z roku 1519, kdy zde stával poplužní dvůr patřící k majetku kapitoly sv. Víta v Hostouni.
 
Doprava a sítě:
Dopravní obslužnost:
Jižní částí Pavlova prochází železniční trať Praha – Kladno, která zabezpečuje velmi dobré spojení do Prahy a Kladna; tam i zpět to představuje až 17 spojů denně. (Železniční zastávka funguje v obci již od roku 1934).
V obci mají zastávku také linkové autobusy ČSAD Kladno č. 27 (Kladno-Unhošť-Rudná) a č. 28 (Unhošť-Pavlov /o prázdninách nejezdí/) zajišťující spojení zejména do Unhoště eventuelně dalších přilehlých obcí.

Inženýrské sítě:
V obci je od roku 2005 v chodu první etapa kanalizace s napojením na ČOV v Hostouni. V rámci této výstavby byla opravena a vyčištěna retenční nádrž sloužící k zachycení povrchových vod z obce při přívalových deštích. Spolu se stavbou kanalizace byl také položen vodovodní řad a rozvod plynu, připravené pro budoucí využití jednotlivých domácností.
V roce 2014 byla dokončena nová trafostanice, která výrazně napomohla spolehlivému zásobování  firem i domácností el. energií. Pro zajímavost: první světla se poprvé v obci rozsvítila těsně před Vánoci v roce 1929

Likvidace odpadů:
V obci funguje od roku 1992 systém třídění odpadů obohacený v roce 2003 o nový systém likvidace odpadů; pro svoz komunálního odpadu (popelnice na směsný odpad pro každou domácnost) je stanoven roční poplatek dle počtu osob žijících v dané domácnosti a výsledná částka je tak adekvátní množství vyprodukovaného odpadu. Pro tříděný odpad jsou přistaveny kontejnery, konkrétně na plast, sklo, papír a kovy; a minimálně 2x ročně se uskutečňuje sběr nebezpečného odpadu. Obec se pravidelně umísťuje na čelních pozicích v kraji v soutěži "My třídíme nejlépe".
 
 Služby a sdružení:
Sociální oblast a další služby:
V sociální oblasti spadá obec většinou pod pravomoc Unhoště /obec s rozšířenou působností/ a Kladna /statutární město/. V Unhošti se jedná se zejména o sociální péči a pomoc, matriku, školství, stavební úřad, živnostenský úřad.
Pošta ani zdravotní péče v obci není, nejbližší služby z této oblasti jsou opět ve městě Unhošť.
Hřbitov pro pavlovský katastr se nachází v Hostouni, nicméně církevní službou spadá ke kostelu sv. Petra a Pavla v Unhošti.
Pohostinství poskytuje hostinec „Havránka“ v centru obce, který po dohodě může zajistit i základní potraviny těm občanům, kteří nemohou za nákupy nikam dojíždět.
Sportoviště – původní asfaltové a travnaté hřiště již není možné využívat (pozemky navráceny restituentům + žádost o změnu územního plánu). Nicméně v parku v centru obce existuje plocha na petángue a na západním okraji obce je nově dokončené (s podporou dotace) dětské hřiště a travnaté hřiště na míčové sporty.

Spolky a sdružení:
V obci funguje již od roku 1982, kdy byla založena zahrádkářská kolonie, organizace Českého zahrádkářského svazu. Kolonie se rozkládá na ploše 15 232 m2 a v současné době je rozdělena na 33 parcel, z nichž 3 jsou trvale obydleny.
V roce 1993 byl založen 12ti zakládajícími členy sportovní klub MOTOTEAM Pavlov jako občanské sdružení pro motokrosovou závodní činnost. Jeho jezdci za několik posledních let dosáhli mnoho sportovních úspěchů. Starosta Josef Kozel má za sebou 37letou motokrosovou kariéru. Mezi jeho nejlepší výsledky patří v konečném umístění 15. místo v Mistrovství ČSSR.


 

Plán akcí

< <     07/2018     > >
PoÚtStČtSoNe
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31