Novinky

Úprava ceny stočného - fi Kožený(26.5.2020)

Úprava ceny stočného - fi Kožený

číst dále...

Velkoobjemový kontejner bude přistaven 23. a 24.5.(10.5.2020)

Velkoobjemový kontejner bude přistaven 23.5.2020 od 10 - 12h  a 14 - 16h  a 24.5.2020 od 10 - 12h.

číst dále...

Příručka pro obyvatele v krizovém stavu(4.5.2020)Nabídka informační brožury s názvem První kroky v krizové situaci. Příručku si můžete bezplatně stáhnout na mém webu: www.ingapetrycka.cz/ebook-krize.


 

číst dále...

Svoz nebezpečných odpadů(30.4.2020)

Svoz nebezpečných odpadů
 

číst dále...

Rozhodnutí hejtmanky z 23.4.2020(24.4.2020)

Rozhodnutí hejtmanky z  23.4.2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu 

číst dále...

Veřejná vyhláška finančního úřadu(21.4.2020)

Veřejná vyhláška finančního úřadu

číst dále...

Provoz obecního úřadu(21.4.2020)

Provoz obecního úřadu

číst dále...

Vyměrění daně z nemovitosti(21.4.2020)

Vyměrění daně z nemovitosti

číst dále...

Stanovisko společnosti PETR KOŽENÝ s.r.o.(9.4.2020)

Stanovisko společnosti PETR KOŽENÝ s.r.o.

Vážení odběratelé,
vzhledem k tomu, že je naše společnost správcem kritické infrastruktury, je naší absolutní prioritou ochrana zdraví našich zaměstnanců, z tohoto důvodu nebudou zaměstnanci úseku provozování vodovodů a kanalizací do odvolání provádět doplňkové práce přímo v nemovitostech odběratelů (např. osazování podružných studničních  a zálivkových vodoměrů). Pokud bude některý z odběratelů tuto službu vyžadovat, může si jí zajistit sám prostřednictvím jiných dodavatelů s tím, že předem kontaktuje naší společnost a domluví se na budoucím zaevidování nového vodoměru.
Ostatní činnosti, jako správa vodovodů a kanalizací, napojování nových odběratelů a nezbytné administrativní záležitosti jsou nadále k dispozici.  
 
S pozdravem
 
Zdeněk Žáček
vedoucí úseku provozování vodovodů a kanalizací
 mobil: +420 724 128 841
email: zacek@petrkozeny.cz 
 

číst dále...

Opatření k zápisu do MŠ(3.4.2020)

Opatření MSMT k zápisu do MŠ

číst dále...

Nakládání s odpady v době koronavirové(1.4.2020)

Nakládání s odpady v době koronavirové


číst dále...

Rozhodnutí hejtmanky z 31.3.2020(31.3.2020)

Rozhodnutí hejtmanky SK k provedení opatření k ochraně veřejného zdraví

Usnesení vlády ČR o řešení situace osob, kterým bzla nařízena karanténa

číst dále...

Rozhodnutí hejtmanky SK(26.3.2020)

Vážená paní starostko, vážený pane starostko, vážený pane primátore,

v příloze Vám zasílám Rozhondutí hejtmanky Středočeskéhokraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu jehož účinnost nabývá dne 27. 3. 2020 v 6:00 hodin. Tímto rozhodntuím se zrušuje Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 1/2020 ze dne 17. 3. 2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu.

S pozdravem
Ing. Luboš Navrátil
tajemník BRK


Rozhodnutí hejtmanky  SK   č.3/2020
  o vykonávání péče o děti za nouzového stavu.

číst dále...

Krizové opatření 23.3.2020(24.3.2020)

Krizové opatření  23.3.2020
Vláda prodloužila přijatá opatření :  „Veškerá opatření, která vláda vydala v nouzovém stavu, se prodlužují do 1. dubna,”
Senioři budou nově od středy 25. března ve velkých obchodech nakupovat od 08:00 do 10:00, v menších už omezení platit nebude.
Nadále platí zákaz volného pohybu. Nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.

číst dále...

Česká pošta vydala upozornění na změnu pracovní doby poboček(20.3.2020)

 Upozorňujeme, že s účinností od 19.3. mají všechny pošty omezeny hodiny pro veřejnost maximálně do 16.00 hod. a s účinností od 21.3. je zrušen na všech pobočkách víkendový provoz.
Dále upozorňujeme, že s účinností od 23.3. jsou v časovém rozmezí 7.00/ 8.00 - 9.00 hod. (v návaznosti na otevírací dobu dané pošty) na poštách obsluhováni pouze klienti nad 65 let nebo držitelé průkazu ZTP - P starších 50 let včetně jejich doprovodu a osoby pracující v pečovatelských službách.

číst dále...

Algoritmus testování na Covid19(19.3.2020)

Vážená paní starostko, pane starosto, pane primátore,

kraje obdrželi rychlé testy Innovita. Pro informaci Vám zasíláme algoritmus vyšetřování, který jsme obdrželi od Ministerstva zdravotnictví dominantně na odběrových místech. Základní algoritmus spočívá v tom, že testujeme pouze osoby, které mají klinické příznaky a netestujeme osoby, které jsou bezpříznakové. V případě negativity je člověk propuštěn, v případě pozitivity se provádí PCR. Pro vlastní testování je nutný odběr venózní krve.
 

S pozdravem

Ing. Luboš Navrátil

tajemník BRK

Algoritmus testování Covid

číst dále...

Krizové opatření 17.3.2020(18.3.2020)

Vláda přijala krizové opatření  :

Vláda
I. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;
II. nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na
území České republiky na nezbytně nutné potřeby.
Výjimky podle usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 podle bodu:
a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými),
b) I/d (cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např.
dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

c) I/f druhá část věty (cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých),

d) I/h (pobyt v přírodě nebo parcích)
se na tyto osoby nevztahují;
III. upozorňuje, že na osoby uvedené v bodě II. tohoto usnesení platí všechna opatření vyplývající ze všech
dalších usnesení (zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest);

IV. nařizuje všem osobám uvedeným v bodě II. tohoto usnesení (pendleři) strpět při přechodu státní hranice
provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního
onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického
vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.

Vláda
zakazuje
s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

číst dále...

Vláda přijala opatření dne 15.3.2020(16.3.2020)

Kvůli šíření epidemie COVID-19 přijala vláda ČR v noci 15. března další omezení a opatření. Z nich vybíráme ta důležitá:

Zákaz volného pohybu osob na území ČR (16.3. 0:00-24.3. 6:00)

Cílem tohoto opatření je umožnit lidem nadále chodit do práce, ale jinak pobývat především doma a omezit kontakt s dalšími lidmi na minimum. Zákaz se nevztahuje na:

cesty do/z práce
cesty za rodinou
nezbytné nákupy
zajištění péče o děti
doplnění pohonných hmot
dobrovolnictví
zajištění zdravotních a sociálních služeb
pochůzky na poštu
doprovod osob blízkých
zabezpečení veřejného pořádku
zajištění veřejné dopravy
pobyt v přírodě
cesty do místa bydliště
vyřízení úředních záležitostí
rozvážku

 
Obecná doporučení:

zachovávat alespoň 2 m odstup od dalších osob
používat bezkontaktní platby a bankovní služby
 

Doporučení zaměstnavatelům:

podpořit práci na dálku/ z domova tam, kde je to možné
umožnit zaměstnancům čerpat dovolenou
omezit práce, které nejsou nezbytné
 

Omezení provozu úřadů

Provoz veřejných a státních úřadů bude omezen na 6 hodin týdně (pondělí a středa vždy 3 hodiny)
.
 

Ochrana státních hranic (od 16.3. 0:00 do 4.4. 0:00)

Dočasné znovuzavedení ochrany hranic s Německem a Rakouskem; u Polska a Slovenska byla naopak zavedena opatření z jejich strany.
 

Aktivace ústředního krizového štábu

Vláda aktivovala krizový štáb, který bude řídit náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.
 

Prominutí pokut za pozdní podání daňového přiznání (do 1.7.)
 
Zákaz provozu:

autoškol a (alternativních) taxislužeb s výjimkou rozvážky potravin a dopravy osob
ubytovacích služeb (Airbnb, hotely…) kromě lázní a škol
prodejen elektroniky
 

Zrušení zákazu provozu některých obchodů a služeb:

opravy a odtah vozidel
prodej náhradních dílů
vyzvedávání zásilek
zahrádkářské potřeby
pokladny a prodejny jízdenek
lázeňské služby
pohřební služby
květinářství
stavebniny
prodej zdravotních potřeb
provádění staveb
 

Zákaz vstupu veřejnosti

do hobymarketů
do vnitřních i venkovních sportovišť
 

Zákaz prodeje jízdenek ve vlaku
 
Zrušení modrých parkovacích zón pro rezidenty
 
Zákaz čerpání dovolené pro zaměstnance ve zdravotnictví
 
Nařízení pracovní povinnosti mediků a studentů zdravotních škol

 
Zřízení horké linky 1212

Od pondělí 16.3. funguje nová informační linka v souvislosti s koronavirem na čísle 1212. Na stránkách MZ také můžete pokládat dotazy prostřednictvím chatu “Linka pro občany” (operátoři dokáží odpovědět i v angličtině).

číst dále...

INfo PID 06/2020(13.3.2020)

INfo PID 06/2020

číst dále...

Centrální vyhledávač psů(13.3.2020)

číst dále...

Mimořádné opatření - informace k vyhlášení nouzového stavu(12.3.2020)

Informace MSMT k vyhlášení nouzového stavu

číst dále...

Mimořádné opatření - uzavření škol(10.3.2020)

Ministertvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření k uzavření škol

číst dále...

Mimořádné opatření - zrušení akcí(10.3.2020)

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření ke zrušení spol.akcí s více než 100 osobami.

číst dále...

Info PID 05/2020(29.2.2020)

Info PID 05

číst dále...

VKM Změna zdroje pitné vody(11.2.2020)

VKM  oznamují  změnu zdroje pitné vody od 10.2.2020

číst dále...

Info PID 03/2020(4.2.2020)

Informace PID 03/2020

číst dále...

Info PID 02/ 2020(16.1.2020)

Info PID 02/2020

číst dále...

Info PID - mobilní aplikace(16.12.2019)

Info PID - mobilní aplikace

číst dále...

Velkoobjemový kontejner 9. a 10.11.(1.11.2019)

Velkoobjemový kontejner 9. a 10.11.2019

číst dále...

Svoz nebezpečných odpadů(14.10.2019)

Svoz nebezpečných odpadů     dne 2.11.2019  od 7.00 - 7.30 u obecního úřadu

číst dále...

velkoobjemový kontejner 5. a 6.10.(1.10.2019)

za obecním úřadem bude přistaven velkoobjemový kontejner dne 5. a 6.10.

číst dále...

UZAVÍRKA PŘEJEZDU PAVLOV 3. - 7.8.2019(31.7.2019)

Uzavírka - železniční přejezd P21   3.8. - 7.8.2019

číst dále...

DĚTSKÝ DEN 2.6.(14.5.2019)

Dětský den.jpg

číst dále...

Sběr nebezpečného odpadu(2.5.2019)

Sběr nebezpečného odpadu bude v sobotu 11.5.2019  od 7:00 - 7:30h  za obecním úřadem


Rozpis obcí 2019

číst dále...

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání - strážníka obecní policie(19.3.2019)

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání - strážníka obecní policie
veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání-strážník

 

číst dále...

Den otevřených dveří ZŠ Jeneč(26.2.2019)

Vážení,
zdravím z jenečské školy. Nabízíme Vašim občanům možnost zápisu dětí do 1. třídy v ZŠ Jeneč. Po rekonstrukci budovy rozšiřujeme kapacitu školy. Současně zveme na Den otevřených dveří, který se koná 6. 3. 2019.
Děkuji za spolupráci a zdravím
 
Mgr. Marta Jeřábková
ředitelka školy
Základní škola a Mateřská škola Jeneč
Lidická 265
252 61  Jeneč
tel.  732331125, 739454931
den otevřených dveří +zápis_2019

 

číst dále...

Nová mateřská škola v Hostouni(14.6.2018)

Nově zřízená mateřská škola v Hostouni pořádá zápis dětí

číst dále...

Zřízena nová rubrika "Žádosti o informace"(19.3.2018)

V této rubrice, kterou najdete v sekci "OBECNÍ ÚŘAD", zveřejňujeme žádosti zasílané  obecnímu úřadu, případně zastupitelstvu obce, dle Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

číst dále...

Nabídka pronájmu a provozování restaurace(24.10.2017)

Obec Pavlov hledá vhodného provozovatele restaurace v obci. Podrobnosti najdete v nabídce:

Nabídka

číst dále...

Archiv novinek

Plán akcí

< <     05/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
             

Novinky

Úprava ceny stočného - fi Kožený(26.5.2020)

Úprava ceny stočného - fi Kožený

Velkoobjemový kontejner bude přistaven 23. a 24.5.(10.5.2020)

Velkoobjemový kontejner bude přistaven 23.5.2020 od 10 - 12h  a 14 - 16h  a 24.5.2020 od 10 - 12h.

Příručka pro obyvatele v krizovém stavu(4.5.2020)

Nabídka informační brožury s názvem První kroky v krizové situaci. Příručku si můžete bezplatně stáhnout na mém webu: www.ingapetrycka.cz/ebook-krize.  

Svoz nebezpečných odpadů(30.4.2020)

Svoz nebezpečných odpadů  

Rozhodnutí hejtmanky z 23.4.2020(24.4.2020)

Rozhodnutí hejtmanky z  23.4.2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu  

Veřejná vyhláška finančního úřadu(21.4.2020)

Veřejná vyhláška finančního úřadu

Provoz obecního úřadu(21.4.2020)

Provoz obecního úřadu

Vyměrění daně z nemovitosti(21.4.2020)

Vyměrění daně z nemovitosti

Stanovisko společnosti PETR KOŽENÝ s.r.o.(9.4.2020)

Stanovisko společnosti PETR KOŽENÝ s.r.o. Vážení odběratelé, vzhledem k tomu, že je naše společnost správcem kritické infrastruktury, je naší absolutní prioritou ochrana zdraví našich zaměstnanců, z tohoto důvodu nebudou zaměstnanci úseku provozování vodovodů a kanalizací do odvolání provádět doplňkové práce přímo v nemovitostech odběratelů (např. osazování podružných studničních  a zálivkových vodoměrů). Pokud bude některý z odběratelů tuto službu vyžadovat, může si jí zajistit sám prostřednictvím jiných dodavatelů s tím, že předem kontaktuje naší společnost a domluví se na budoucím zaevidování nového vodoměru. Ostatní činnosti, jako správa vodovodů a kanalizací, napojování nových odběratelů a nezbytné administrativní záležitosti jsou nadále k dispozici.     S pozdravem   Zdeněk Žáček vedoucí úseku provozování vodovodů a kanalizací  mobil: +420 724 128 841 email: zacek@petrkozeny.cz   

Opatření k zápisu do MŠ(3.4.2020)

Opatření MSMT k zápisu do MŠ

Nakládání s odpady v době koronavirové(1.4.2020)

Nakládání s odpady v době koronavirové

Rozhodnutí hejtmanky z 31.3.2020(31.3.2020)

Rozhodnutí hejtmanky SK k provedení opatření k ochraně veřejného zdraví Usnesení vlády ČR o řešení situace osob, kterým bzla nařízena karanténa

Rozhodnutí hejtmanky SK(26.3.2020)

Vážená paní starostko, vážený pane starostko, vážený pane primátore, v příloze Vám zasílám Rozhondutí hejtmanky Středočeskéhokraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu jehož účinnost nabývá dne 27. 3. 2020 v 6:00 hodin. Tímto rozhodntuím se zrušuje Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 1/2020 ze dne 17. 3. 2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. S pozdravem Ing. Luboš Navrátil tajemník BRK Rozhodnutí hejtmanky  SK   č.3/2020  o vykonávání péče o děti za nouzového stavu.

Krizové opatření 23.3.2020(24.3.2020)

Krizové opatření  23.3.2020 Vláda prodloužila přijatá opatření :  „Veškerá opatření, která vláda vydala v nouzovém stavu, se prodlužují do 1. dubna,” Senioři budou nově od středy 25. března ve velkých obchodech nakupovat od 08:00 do 10:00, v menších už omezení platit nebude. Nadále platí zákaz volného pohybu. Nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.

Česká pošta vydala upozornění na změnu pracovní doby poboček(20.3.2020)

 Upozorňujeme, že s účinností od 19.3. mají všechny pošty omezeny hodiny pro veřejnost maximálně do 16.00 hod. a s účinností od 21.3. je zrušen na všech pobočkách víkendový provoz. Dále upozorňujeme, že s účinností od 23.3. jsou v časovém rozmezí 7.00/ 8.00 - 9.00 hod. (v návaznosti na otevírací dobu dané pošty) na poštách obsluhováni pouze klienti nad 65 let nebo držitelé průkazu ZTP - P starších 50 let včetně jejich doprovodu a osoby pracující v pečovatelských službách.

Algoritmus testování na Covid19(19.3.2020)

Vážená paní starostko, pane starosto, pane primátore, kraje obdrželi rychlé testy Innovita. Pro informaci Vám zasíláme algoritmus vyšetřování, který jsme obdrželi od Ministerstva zdravotnictví dominantně na odběrových místech. Základní algoritmus spočívá v tom, že testujeme pouze osoby, které mají klinické příznaky a netestujeme osoby, které jsou bezpříznakové. V případě negativity je člověk propuštěn, v případě pozitivity se provádí PCR. Pro vlastní testování je nutný odběr venózní krve.   S pozdravem Ing. Luboš Navrátil tajemník BRK Algoritmus testování Covid

Krizové opatření 17.3.2020(18.3.2020)

Vláda přijala krizové opatření  : Vláda I. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének; II. nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné potřeby. Výjimky podle usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 podle bodu: a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými), b) I/d (cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), c) I/f druhá část věty (cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých), d) I/h (pobyt v přírodě nebo parcích) se na tyto osoby nevztahují; III. upozorňuje, že na osoby uvedené v bodě II. tohoto usnesení platí všechna opatření vyplývající ze všech dalších usnesení (zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest); IV. nařizuje všem osobám uvedeným v bodě II. tohoto usnesení (pendleři) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19. Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Vláda přijala opatření dne 15.3.2020(16.3.2020)

Kvůli šíření epidemie COVID-19 přijala vláda ČR v noci 15. března další omezení a opatření. Z nich vybíráme ta důležitá: Zákaz volného pohybu osob na území ČR (16.3. 0:00-24.3. 6:00) Cílem tohoto opatření je umožnit lidem nadále chodit do práce, ale jinak pobývat především doma a omezit kontakt s dalšími lidmi na minimum. Zákaz se nevztahuje na: cesty do/z práce cesty za rodinou nezbytné nákupy zajištění péče o děti doplnění pohonných hmot dobrovolnictví zajištění zdravotních a sociálních služeb pochůzky na poštu doprovod osob blízkých zabezpečení veřejného pořádku zajištění veřejné dopravy pobyt v přírodě cesty do místa bydliště vyřízení úředních záležitostí rozvážku   Obecná doporučení: zachovávat alespoň 2 m odstup od dalších osob používat bezkontaktní platby a bankovní služby   Doporučení zaměstnavatelům: podpořit práci na dálku/ z domova tam, kde je to možné umožnit zaměstnancům čerpat dovolenou omezit práce, které nejsou nezbytné   Omezení provozu úřadů Provoz veřejných a státních úřadů bude omezen na 6 hodin týdně (pondělí a středa vždy 3 hodiny).   Ochrana státních hranic (od 16.3. 0:00 do 4.4. 0:00) Dočasné znovuzavedení ochrany hranic s Německem a Rakouskem; u Polska a Slovenska byla naopak zavedena opatření z jejich strany.   Aktivace ústředního krizového štábu Vláda aktivovala krizový štáb, který bude řídit náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.   Prominutí pokut za pozdní podání daňového přiznání (do 1.7.)   Zákaz provozu: autoškol a (alternativních) taxislužeb s výjimkou rozvážky potravin a dopravy osob ubytovacích služeb (Airbnb, hotely…) kromě lázní a škol prodejen elektroniky   Zrušení zákazu provozu některých obchodů a služeb: opravy a odtah vozidel prodej náhradních dílů vyzvedávání zásilek zahrádkářské potřeby pokladny a prodejny jízdenek lázeňské služby pohřební služby květinářství stavebniny prodej zdravotních potřeb provádění staveb   Zákaz vstupu veřejnosti do hobymarketů do vnitřních i venkovních sportovišť   Zákaz prodeje jízdenek ve vlaku   Zrušení modrých parkovacích zón pro rezidenty   Zákaz čerpání dovolené pro zaměstnance ve zdravotnictví   Nařízení pracovní povinnosti mediků a studentů zdravotních škol   Zřízení horké linky 1212 Od pondělí 16.3. funguje nová informační linka v souvislosti s koronavirem na čísle 1212. Na stránkách MZ také můžete pokládat dotazy prostřednictvím chatu “Linka pro občany” (operátoři dokáží odpovědět i v angličtině).

INfo PID 06/2020(13.3.2020)

INfo PID 06/2020

Centrální vyhledávač psů(13.3.2020)

Mimořádné opatření - informace k vyhlášení nouzového stavu(12.3.2020)

Informace MSMT k vyhlášení nouzového stavu

Mimořádné opatření - uzavření škol(10.3.2020)

Ministertvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření k uzavření škol

Mimořádné opatření - zrušení akcí(10.3.2020)

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření ke zrušení spol.akcí s více než 100 osobami.

Info PID 05/2020(29.2.2020)

Info PID 05

VKM Změna zdroje pitné vody(11.2.2020)

VKM  oznamují  změnu zdroje pitné vody od 10.2.2020

Info PID 03/2020(4.2.2020)

Informace PID 03/2020

Info PID 02/ 2020(16.1.2020)

Info PID 02/2020

Info PID - mobilní aplikace(16.12.2019)

Info PID - mobilní aplikace

Velkoobjemový kontejner 9. a 10.11.(1.11.2019)

Velkoobjemový kontejner 9. a 10.11.2019

Svoz nebezpečných odpadů(14.10.2019)

Svoz nebezpečných odpadů     dne 2.11.2019  od 7.00 - 7.30 u obecního úřadu

velkoobjemový kontejner 5. a 6.10.(1.10.2019)

za obecním úřadem bude přistaven velkoobjemový kontejner dne 5. a 6.10.

Pexeso 2019(18.9.2019)

Turnaj v pexesu  dne  5.10.2019  od 14.00h

Jenečské posvícení(17.9.2019)

Pozvánka na Jenečské posvícení ve dnech 21.-22.9.2019

odečet elektroměrů(12.9.2019)

Odečet elektroměrů  dne 18. a 19.9. 2019

Akce pro děti k zahájení šk.roku dne 7.9.(1.9.2019)

Kulturní výbor Vás zve na akci pro děti k zahájení školního roku 2019-20

UZAVÍRKA PŘEJEZDU PAVLOV 3. - 7.8.2019(31.7.2019)

Uzavírka - železniční přejezd P21   3.8. - 7.8.2019

Výsledky voleb EP Pavlov(30.5.2019)

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Pavlově

DĚTSKÝ DEN 2.6.(14.5.2019)

Dětský den.jpg

Sběr nebezpečného odpadu(2.5.2019)

Sběr nebezpečného odpadu bude v sobotu 11.5.2019  od 7:00 - 7:30h  za obecním úřadem Rozpis obcí 2019

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání - strážníka obecní policie(19.3.2019)

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání - strážníka obecní policie veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání-strážník  

Den otevřených dveří ZŠ Jeneč(26.2.2019)

Vážení, zdravím z jenečské školy. Nabízíme Vašim občanům možnost zápisu dětí do 1. třídy v ZŠ Jeneč. Po rekonstrukci budovy rozšiřujeme kapacitu školy. Současně zveme na Den otevřených dveří, který se koná 6. 3. 2019. Děkuji za spolupráci a zdravím   Mgr. Marta Jeřábková ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Jeneč Lidická 265 252 61  Jeneč tel.  732331125, 739454931 den otevřených dveří +zápis_2019  

Nová mateřská škola v Hostouni(14.6.2018)

Nově zřízená mateřská škola v Hostouni pořádá zápis dětí

Zřízena nová rubrika "Žádosti o informace"(19.3.2018)

V této rubrice, kterou najdete v sekci "OBECNÍ ÚŘAD", zveřejňujeme žádosti zasílané  obecnímu úřadu, případně zastupitelstvu obce, dle Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Nabídka pronájmu a provozování restaurace(24.10.2017)

Obec Pavlov hledá vhodného provozovatele restaurace v obci. Podrobnosti najdete v nabídce: Nabídka

Kontakt

Adresa:

OÚ PAVLOV
Lidická 65
273 51 Pavlov

Spojení:

+420 312 665 325
obecniurad@pavlovukladna.cz