Novinky

(20.12.2020)

číst dále...

Pozvánka na 7. veřejné zasedání zastupitelstva(3.12.2020)

Starosta obce zve občany na  7. veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 10.12.2020 od 18 h

Pozvánka na 7. veřejné zasedání zastupitelstva

číst dále...

Svoz nebezpečného odpadu 7.11.2020(25.10.2020)

Svoz nebezpečného odpadu 

 

číst dále...

Pozvánka na VZZ dne 21.10.20 od 18.00h(14.10.2020)

Starosta obce zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva dne 21.10.2020 od 18.00h

číst dále...

Uzavírka silnice Pavlov - Hostouň(5.6.2020)

Uzavírka silnice Pavlov - Hostouň  od  8.6.  -  14.6.2020

číst dále...

Pozvánka starosty na 3.veřejné zasedání(5.6.2020)

Pozvánka starosty na 3.veřejné zasedání  dne 12.6.2020 od 18.00h

číst dále...

Velkoobjemový kontejner bude přistaven 23. a 24.5.(10.5.2020)

Velkoobjemový kontejner bude přistaven 23.5.2020 od 10 - 12h  a 14 - 16h  a 24.5.2020 od 10 - 12h.

číst dále...

pozvánka starosty na 2.veřejné zasedání zastupitelstva(4.5.2020)

Starosta obce zve občany na 2. veřejné zasedání dne 11.5. 2020  od 18.00h

číst dále...

Rozhodnutí hejtmanky z 23.4.2020(24.4.2020)

Rozhodnutí hejtmanky z  23.4.2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu 

číst dále...

Provoz obecního úřadu(21.4.2020)

Provoz obecního úřadu

číst dále...

Opatření k zápisu do MŠ(3.4.2020)

Opatření MSMT k zápisu do MŠ

číst dále...

Nakládání s odpady v době koronavirové(1.4.2020)

Nakládání s odpady v době koronavirové


číst dále...

Rozhodnutí hejtmanky z 31.3.2020(31.3.2020)

Rozhodnutí hejtmanky SK k provedení opatření k ochraně veřejného zdraví

Usnesení vlády ČR o řešení situace osob, kterým bzla nařízena karanténa

číst dále...

Rozhodnutí hejtmanky SK(26.3.2020)

Vážená paní starostko, vážený pane starostko, vážený pane primátore,

v příloze Vám zasílám Rozhondutí hejtmanky Středočeskéhokraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu jehož účinnost nabývá dne 27. 3. 2020 v 6:00 hodin. Tímto rozhodntuím se zrušuje Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 1/2020 ze dne 17. 3. 2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu.

S pozdravem
Ing. Luboš Navrátil
tajemník BRK


Rozhodnutí hejtmanky  SK   č.3/2020  o vykonávání péče o děti za nouzového stavu.

číst dále...

Krizové opatření 23.3.2020(24.3.2020)

Krizové opatření  23.3.2020
Vláda prodloužila přijatá opatření :  „Veškerá opatření, která vláda vydala v nouzovém stavu, se prodlužují do 1. dubna,”
Senioři budou nově od středy 25. března ve velkých obchodech nakupovat od 08:00 do 10:00, v menších už omezení platit nebude.
Nadále platí zákaz volného pohybu. Nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.

číst dále...

Česká pošta vydala upozornění na změnu pracovní doby poboček(20.3.2020)

 Upozorňujeme, že s účinností od 19.3. mají všechny pošty omezeny hodiny pro veřejnost maximálně do 16.00 hod. a s účinností od 21.3. je zrušen na všech pobočkách víkendový provoz.
Dále upozorňujeme, že s účinností od 23.3. jsou v časovém rozmezí 7.00/ 8.00 - 9.00 hod. (v návaznosti na otevírací dobu dané pošty) na poštách obsluhováni pouze klienti nad 65 let nebo držitelé průkazu ZTP - P starších 50 let včetně jejich doprovodu a osoby pracující v pečovatelských službách.

číst dále...

Algoritmus testování na Covid19(19.3.2020)

Vážená paní starostko, pane starosto, pane primátore,

kraje obdrželi rychlé testy Innovita. Pro informaci Vám zasíláme algoritmus vyšetřování, který jsme obdrželi od Ministerstva zdravotnictví dominantně na odběrových místech. Základní algoritmus spočívá v tom, že testujeme pouze osoby, které mají klinické příznaky a netestujeme osoby, které jsou bezpříznakové. V případě negativity je člověk propuštěn, v případě pozitivity se provádí PCR. Pro vlastní testování je nutný odběr venózní krve.
 

S pozdravem

Ing. Luboš Navrátil

tajemník BRK

Algoritmus testování Covid

číst dále...

Krizové opatření 17.3.2020(18.3.2020)

Vláda přijala krizové opatření  :

Vláda
I. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;
II. nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na
území České republiky na nezbytně nutné potřeby.
Výjimky podle usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 podle bodu:
a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými),
b) I/d (cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např.
dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

c) I/f druhá část věty (cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých),

d) I/h (pobyt v přírodě nebo parcích)
se na tyto osoby nevztahují;
III. upozorňuje, že na osoby uvedené v bodě II. tohoto usnesení platí všechna opatření vyplývající ze všech
dalších usnesení (zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest);

IV. nařizuje všem osobám uvedeným v bodě II. tohoto usnesení (pendleři) strpět při přechodu státní hranice
provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního
onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického
vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.

Vláda
zakazuje
s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

číst dále...

Vláda přijala opatření dne 15.3.2020(16.3.2020)

Kvůli šíření epidemie COVID-19 přijala vláda ČR v noci 15. března další omezení a opatření. Z nich vybíráme ta důležitá:

Zákaz volného pohybu osob na území ČR (16.3. 0:00-24.3. 6:00)

Cílem tohoto opatření je umožnit lidem nadále chodit do práce, ale jinak pobývat především doma a omezit kontakt s dalšími lidmi na minimum. Zákaz se nevztahuje na:

cesty do/z práce
cesty za rodinou
nezbytné nákupy
zajištění péče o děti
doplnění pohonných hmot
dobrovolnictví
zajištění zdravotních a sociálních služeb
pochůzky na poštu
doprovod osob blízkých
zabezpečení veřejného pořádku
zajištění veřejné dopravy
pobyt v přírodě
cesty do místa bydliště
vyřízení úředních záležitostí
rozvážku

 
Obecná doporučení:

zachovávat alespoň 2 m odstup od dalších osob
používat bezkontaktní platby a bankovní služby
 

Doporučení zaměstnavatelům:

podpořit práci na dálku/ z domova tam, kde je to možné
umožnit zaměstnancům čerpat dovolenou
omezit práce, které nejsou nezbytné
 

Omezení provozu úřadů

Provoz veřejných a státních úřadů bude omezen na 6 hodin týdně (pondělí a středa vždy 3 hodiny)
.
 

Ochrana státních hranic (od 16.3. 0:00 do 4.4. 0:00)

Dočasné znovuzavedení ochrany hranic s Německem a Rakouskem; u Polska a Slovenska byla naopak zavedena opatření z jejich strany.
 

Aktivace ústředního krizového štábu

Vláda aktivovala krizový štáb, který bude řídit náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.
 

Prominutí pokut za pozdní podání daňového přiznání (do 1.7.)
 
Zákaz provozu:

autoškol a (alternativních) taxislužeb s výjimkou rozvážky potravin a dopravy osob
ubytovacích služeb (Airbnb, hotely…) kromě lázní a škol
prodejen elektroniky
 

Zrušení zákazu provozu některých obchodů a služeb:

opravy a odtah vozidel
prodej náhradních dílů
vyzvedávání zásilek
zahrádkářské potřeby
pokladny a prodejny jízdenek
lázeňské služby
pohřební služby
květinářství
stavebniny
prodej zdravotních potřeb
provádění staveb
 

Zákaz vstupu veřejnosti

do hobymarketů
do vnitřních i venkovních sportovišť
 

Zákaz prodeje jízdenek ve vlaku
 
Zrušení modrých parkovacích zón pro rezidenty
 
Zákaz čerpání dovolené pro zaměstnance ve zdravotnictví
 
Nařízení pracovní povinnosti mediků a studentů zdravotních škol

 
Zřízení horké linky 1212

Od pondělí 16.3. funguje nová informační linka v souvislosti s koronavirem na čísle 1212. Na stránkách MZ také můžete pokládat dotazy prostřednictvím chatu “Linka pro občany” (operátoři dokáží odpovědět i v angličtině).

číst dále...

INfo PID 06/2020(13.3.2020)

INfo PID 06/2020

číst dále...

Mimořádné opatření - informace k vyhlášení nouzového stavu(12.3.2020)

Informace MSMT k vyhlášení nouzového stavu

číst dále...

Mimořádné opatření - uzavření škol(10.3.2020)

Ministertvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření k uzavření škol

číst dále...

Mimořádné opatření - zrušení akcí(10.3.2020)

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření ke zrušení spol.akcí s více než 100 osobami.

číst dále...

Info PID 05/2020(29.2.2020)

Info PID 05

číst dále...

VKM Změna zdroje pitné vody(11.2.2020)

VKM  oznamují  změnu zdroje pitné vody od 10.2.2020

číst dále...

Info PID 03/2020(4.2.2020)

Informace PID 03/2020

číst dále...

Pozvánka starosty na 1.veřejné zasedání(29.1.2020)

Starosta obce zve občany na 1. veřejné zasedání dne 6.2. 2020  od 18.30h
Pozvánka starosty na 1.veřejné zasedání

číst dále...

Pojď hrát hokej(22.1.2020)

číst dále...

Info PID 02/ 2020(16.1.2020)

Info PID 02/2020

číst dále...

Info PID - leden 20(6.1.2020)

Info PID

číst dále...

PF 2020(14.12.2019)

číst dále...

Silvestrovský fotbálek 29.12. od 10h(11.12.2019)

Fotbalový nadšenci z Pavlova Vás zvou na Silvestrovský fotbálek v neděli 29.12. od 10.00h na hřišti v Pavlově. Dobrou náladu ssebou, občerstvení zajištěno.  Za organizátory  Ladislav Bodnár.

číst dále...

Pozvánka starosty na 8.veřejné zasedání zastupitelstva(10.12.2019)

Starosta obce zve občany na 8.veřejné zasedání zastupitelstva dne 19.12.2019 od 18h v restauraci.

číst dále...

Pozvánka na sportovní den s LaLigou -Kyšice(28.11.2019)

Pozvánka na sportovní den s LaLigou -Kyšice

 
 

                        Sídlo: Pražská 100,  273 51 Kyšice
                        Mob. +420 721 531 793
                        Email: filipgibis@gmail.com
 
 Dovolujeme si pozvat všechny děti ve věku 6 - 15 let na předvánoční sportovní den s LA LIGOU! Už potřetí v řadě proběhne, ve sportovní hale v Kyšicích, tradiční Vánoční turnaj ve stolním fotbálku pro děti. Tentokráte jsme si však pro děti připravili hned několik dalších lákadel, a tak se děti mohou těšit na den plný sportu, zábavy a zážitků. Akce se koná v sobotu 14.12.2019, ve sportovní hale v Kyšicích. Vstupné na celou akci a na všechny disciplíny je pro všechny děti zdarma!
Jako malé lákadlo můžeme zmínit například: • Vystoupení a workshop RopeJumperů – mistrři světa ve skoku přes švihadlo, • vystoupení mladých aerobiček z MK Kladno, • workshop a další blbnutí s Parkouristy z Kladna, • vystoupení Freestyle fotbalisty a soutěž o věcné ceny v nožičkování, • turnaj ve FIFA 2020, • možnost vyzkoušet si lukostřelbu pod profesionálním vedením, • velký Vánoční turnaj ve stolním fotbálku – více než 10 stolních fotbálků, • představení reprezentantů ČR ve stolním fotbálku, kteří letos získali bronzovou medaili na Mistrovství světa! Zkrátka je toho opravdu hodně, na co se děti můžou těšit! Více info na: https://www.facebook.com/events/1264328427102075/ Doufáme, že se společně uvidíme v Kyšicích,
Jménem LA LIGY, pořadatel akce Filip Gibiš
 

číst dále...

pozvánka starosty na 7.veřejné zasedání zastupitelstva(20.11.2019)

Starosta obce zve občany na 7.veřejné zasedání zastupitelstva dne 26.11.2019 od 18.30h

číst dále...

Tradiční rozsvícení stromu a Mikulášská nadílka(20.11.2019)

číst dále...

Změna úředních hodin obecního úřadu(4.11.2019)

Změna úředních hodin obecního úřadu na přechodnou dobu.
Po  17.30 - 19.00h
St   17.30 - 19.00h
 

číst dále...

Velkoobjemový kontejner 9. a 10.11.(1.11.2019)

Velkoobjemový kontejner 9. a 10.11.2019

číst dále...

Svoz nebezpečných odpadů(14.10.2019)

Svoz nebezpečných odpadů     dne 2.11.2019  od 7.00 - 7.30 u obecního úřadu

číst dále...

pozvánka starosty na 6.veřejné zasedání zastupitelstva(14.10.2019)

Starosta obce zve občany na 6.veřejné zasedání zastupitelstva dne 21.10.2019 od 18.30h

číst dále...

velkoobjemový kontejner 5. a 6.10.(1.10.2019)

za obecním úřadem bude přistaven velkoobjemový kontejner dne 5. a 6.10.

číst dále...

pozvánka starosty na 5.veřejné zasedání zastupitelstva(19.8.2019)

Starosta obce zve srdečně na 5. veřejné zasedání zastupitelů obce

číst dále...

UZAVÍRKA PŘEJEZDU PAVLOV 3. - 7.8.2019(31.7.2019)

Uzavírka - železniční přejezd P21   3.8. - 7.8.2019

číst dále...

Pozvánka na 3. veřejné zasedání zastupitelstva(3.6.2019)

Starosta obce zve všechny občany obce  na 3. veřejné zasedání zastupitelstva  dne 12.6.2019 od 17:30h

číst dále...

DĚTSKÝ DEN 2.6.(14.5.2019)

Dětský den.jpg

číst dále...

Sběr nebezpečného odpadu(2.5.2019)

Sběr nebezpečného odpadu bude v sobotu 11.5.2019  od 7:00 - 7:30h  za obecním úřadem


Rozpis obcí 2019

číst dále...

Pozvánka na 2. veřejné zasedání zastupitelstva(1.5.2019)

Starosta obce zve všechny občany obce  na 2. veřejné zasedání zastupitelstva  dne 9.5.2019 od 18:00h

číst dále...

Pálení čarodějnic(23.4.2019)

Kulturní výbor obce Vás zve na pálení čarodějnic   dne  30. 4.  od  18.00h.
caro.jpg

číst dále...

velkoobjemový kontejner(18.4.2019)

Ve dnech 27. a 28. dubna 2019, bude přistaven za budovou obecního úřadu velkoobjemový kontejner na objemný komunální odpad,

číst dále...

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání - strážníka obecní policie(19.3.2019)

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání - strážníka obecní policie
veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání-strážník

 

číst dále...

Kulturní výbor pořádá turnaj v pexesu a lóře(1.3.2019)

Kulturní výbor obce Pavlov pořádá dne 16.3.2019 od 14.00h turnaj v pexesu a lóře. Registrace SMS na tel. 777631979

číst dále...

Den otevřených dveří ZŠ Jeneč(26.2.2019)

Vážení,
zdravím z jenečské školy. Nabízíme Vašim občanům možnost zápisu dětí do 1. třídy v ZŠ Jeneč. Po rekonstrukci budovy rozšiřujeme kapacitu školy. Současně zveme na Den otevřených dveří, který se koná 6. 3. 2019.
Děkuji za spolupráci a zdravím
 
Mgr. Marta Jeřábková
ředitelka školy
Základní škola a Mateřská škola Jeneč
Lidická 265
252 61  Jeneč
tel.  732331125, 739454931
den otevřených dveří +zápis_2019

 

číst dále...

Pozvánka na 1. veřejné zasedání 2019(13.2.2019)

V sekci Úřední deska najdete pozvánku starosty obce na 1. veřejné zasedání zastupitelstva dne 21.2:  od 18:00h

číst dále...

2. veřejné zasedání zastupitelstva obce(11.12.2018)

V sekci Úřední deska najdete pozvánku starosty obce na 2. veřejné zasedání zastupitelstva

číst dále...

(26.11.2018)

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

číst dále...

Kulturní komise obce Pavlov vás zve na Adventní akce(26.11.2018)

číst dále...

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská(20.11.2018)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
sobota 1. 12. 2018 od 9:00 do 13:00

číst dále...

1.veřejné zasedání 28.11.2018 v 18:30h(19.11.2018)

Starosta obce srdečně zve všechny občany na 1. veřejné zasedání zastupitelstva

číst dále...

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 21 / 2018(18.11.2018)

Obsah
Autobusový veletrh CZECHBUS 20. – 22. 11. na holešovickém výstavišti .................................. 1
Mikulášské jízdy a oslavy 25 let ROPID 1. a 2. 12. 2018 ............................................................. 2
Nová dopravní mapa Prahy zdarma ............................................................................................. 3
Adventní úprava provozu pražské MHD ....................................................................................... 3
Trvalé změny na železnici od 9. 12. 2018 .................................................................................... 4
ROPID organizuje integrovanou dopravu už 25 let – historický seriál – 2. díl .............................. 5

číst dále...

Nalezený pes(8.11.2018)


Oznámení o nalezeném psovi.
Pes se původně pohyboval v okolí Řízení letového provozu Jeneč. Poté byl mezi obcemi Jeneč - Pavlov odchycen. Je velký, bez obojku a hodný. Majitel si může svého psa vyzvednout v Azylu Naděje Pchery.
Kontaktní adresa:
Azyl Naděje ul. Slepá 234
273 08 Pchery
 
 
+420 737 866 279
+420 605 154 510
Jednatel: Harigelová Dagmar azylnadeje@email.cz
 
 
Více zde: https://azyl-nadeje.webnode.cz/novinky/

 

číst dále...

Výsledky voleb do zastupitelstva obce(6.10.2018)

Výsledky voleb do zastupitelstva obce najdete na úřední desce.

číst dále...

Svoz velkoobjemového odpadu(29.5.2018)

Podrobnosti najdete na úřední desce OÚ.

číst dále...

3.veřejné zasedání zastupitelstva(29.5.2018)

V sekci Úřední desce najdete pozvánku starosty obce na 3. veřejné zasedání zastupitelstva

číst dále...

Dětský den v obci(23.5.2018)

Tentokrát jsou zváni piráti ...

číst dále...

Dětský karneval(28.2.2018)

Kulturní komise obce Vás zve na tradiční dětský karneval:
Pozvánka

číst dále...

Aktuální novinky

Plán akcí

< <     04/2021     > >
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

Novinky

(20.12.2020)

Pozvánka na 7. veřejné zasedání zastupitelstva(3.12.2020)

Starosta obce zve občany na  7. veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 10.12.2020 od 18 h Pozvánka na 7. veřejné zasedání zastupitelstva

Svoz nebezpečného odpadu 7.11.2020(25.10.2020)

Svoz nebezpečného odpadu   

Pozvánka na VZZ dne 21.10.20 od 18.00h(14.10.2020)

Starosta obce zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva dne 21.10.2020 od 18.00h

Uzavírka silnice Pavlov - Hostouň(5.6.2020)

Uzavírka silnice Pavlov - Hostouň  od  8.6.  -  14.6.2020

Pozvánka starosty na 3.veřejné zasedání(5.6.2020)

Pozvánka starosty na 3.veřejné zasedání  dne 12.6.2020 od 18.00h

Velkoobjemový kontejner bude přistaven 23. a 24.5.(10.5.2020)

Velkoobjemový kontejner bude přistaven 23.5.2020 od 10 - 12h  a 14 - 16h  a 24.5.2020 od 10 - 12h.

pozvánka starosty na 2.veřejné zasedání zastupitelstva(4.5.2020)

Starosta obce zve občany na 2. veřejné zasedání dne 11.5. 2020  od 18.00h

Rozhodnutí hejtmanky z 23.4.2020(24.4.2020)

Rozhodnutí hejtmanky z  23.4.2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu  

Provoz obecního úřadu(21.4.2020)

Provoz obecního úřadu

Opatření k zápisu do MŠ(3.4.2020)

Opatření MSMT k zápisu do MŠ

Nakládání s odpady v době koronavirové(1.4.2020)

Nakládání s odpady v době koronavirové

Rozhodnutí hejtmanky z 31.3.2020(31.3.2020)

Rozhodnutí hejtmanky SK k provedení opatření k ochraně veřejného zdraví Usnesení vlády ČR o řešení situace osob, kterým bzla nařízena karanténa

Rozhodnutí hejtmanky SK(26.3.2020)

Vážená paní starostko, vážený pane starostko, vážený pane primátore, v příloze Vám zasílám Rozhondutí hejtmanky Středočeskéhokraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu jehož účinnost nabývá dne 27. 3. 2020 v 6:00 hodin. Tímto rozhodntuím se zrušuje Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 1/2020 ze dne 17. 3. 2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. S pozdravem Ing. Luboš Navrátil tajemník BRK Rozhodnutí hejtmanky  SK   č.3/2020  o vykonávání péče o děti za nouzového stavu.

Krizové opatření 23.3.2020(24.3.2020)

Krizové opatření  23.3.2020 Vláda prodloužila přijatá opatření :  „Veškerá opatření, která vláda vydala v nouzovém stavu, se prodlužují do 1. dubna,” Senioři budou nově od středy 25. března ve velkých obchodech nakupovat od 08:00 do 10:00, v menších už omezení platit nebude. Nadále platí zákaz volného pohybu. Nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.

Česká pošta vydala upozornění na změnu pracovní doby poboček(20.3.2020)

 Upozorňujeme, že s účinností od 19.3. mají všechny pošty omezeny hodiny pro veřejnost maximálně do 16.00 hod. a s účinností od 21.3. je zrušen na všech pobočkách víkendový provoz. Dále upozorňujeme, že s účinností od 23.3. jsou v časovém rozmezí 7.00/ 8.00 - 9.00 hod. (v návaznosti na otevírací dobu dané pošty) na poštách obsluhováni pouze klienti nad 65 let nebo držitelé průkazu ZTP - P starších 50 let včetně jejich doprovodu a osoby pracující v pečovatelských službách.

Algoritmus testování na Covid19(19.3.2020)

Vážená paní starostko, pane starosto, pane primátore, kraje obdrželi rychlé testy Innovita. Pro informaci Vám zasíláme algoritmus vyšetřování, který jsme obdrželi od Ministerstva zdravotnictví dominantně na odběrových místech. Základní algoritmus spočívá v tom, že testujeme pouze osoby, které mají klinické příznaky a netestujeme osoby, které jsou bezpříznakové. V případě negativity je člověk propuštěn, v případě pozitivity se provádí PCR. Pro vlastní testování je nutný odběr venózní krve.   S pozdravem Ing. Luboš Navrátil tajemník BRK Algoritmus testování Covid

Krizové opatření 17.3.2020(18.3.2020)

Vláda přijala krizové opatření  : Vláda I. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének; II. nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné potřeby. Výjimky podle usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 podle bodu: a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými), b) I/d (cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), c) I/f druhá část věty (cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých), d) I/h (pobyt v přírodě nebo parcích) se na tyto osoby nevztahují; III. upozorňuje, že na osoby uvedené v bodě II. tohoto usnesení platí všechna opatření vyplývající ze všech dalších usnesení (zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest); IV. nařizuje všem osobám uvedeným v bodě II. tohoto usnesení (pendleři) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19. Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Vláda přijala opatření dne 15.3.2020(16.3.2020)

Kvůli šíření epidemie COVID-19 přijala vláda ČR v noci 15. března další omezení a opatření. Z nich vybíráme ta důležitá: Zákaz volného pohybu osob na území ČR (16.3. 0:00-24.3. 6:00) Cílem tohoto opatření je umožnit lidem nadále chodit do práce, ale jinak pobývat především doma a omezit kontakt s dalšími lidmi na minimum. Zákaz se nevztahuje na: cesty do/z práce cesty za rodinou nezbytné nákupy zajištění péče o děti doplnění pohonných hmot dobrovolnictví zajištění zdravotních a sociálních služeb pochůzky na poštu doprovod osob blízkých zabezpečení veřejného pořádku zajištění veřejné dopravy pobyt v přírodě cesty do místa bydliště vyřízení úředních záležitostí rozvážku   Obecná doporučení: zachovávat alespoň 2 m odstup od dalších osob používat bezkontaktní platby a bankovní služby   Doporučení zaměstnavatelům: podpořit práci na dálku/ z domova tam, kde je to možné umožnit zaměstnancům čerpat dovolenou omezit práce, které nejsou nezbytné   Omezení provozu úřadů Provoz veřejných a státních úřadů bude omezen na 6 hodin týdně (pondělí a středa vždy 3 hodiny).   Ochrana státních hranic (od 16.3. 0:00 do 4.4. 0:00) Dočasné znovuzavedení ochrany hranic s Německem a Rakouskem; u Polska a Slovenska byla naopak zavedena opatření z jejich strany.   Aktivace ústředního krizového štábu Vláda aktivovala krizový štáb, který bude řídit náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.   Prominutí pokut za pozdní podání daňového přiznání (do 1.7.)   Zákaz provozu: autoškol a (alternativních) taxislužeb s výjimkou rozvážky potravin a dopravy osob ubytovacích služeb (Airbnb, hotely…) kromě lázní a škol prodejen elektroniky   Zrušení zákazu provozu některých obchodů a služeb: opravy a odtah vozidel prodej náhradních dílů vyzvedávání zásilek zahrádkářské potřeby pokladny a prodejny jízdenek lázeňské služby pohřební služby květinářství stavebniny prodej zdravotních potřeb provádění staveb   Zákaz vstupu veřejnosti do hobymarketů do vnitřních i venkovních sportovišť   Zákaz prodeje jízdenek ve vlaku   Zrušení modrých parkovacích zón pro rezidenty   Zákaz čerpání dovolené pro zaměstnance ve zdravotnictví   Nařízení pracovní povinnosti mediků a studentů zdravotních škol   Zřízení horké linky 1212 Od pondělí 16.3. funguje nová informační linka v souvislosti s koronavirem na čísle 1212. Na stránkách MZ také můžete pokládat dotazy prostřednictvím chatu “Linka pro občany” (operátoři dokáží odpovědět i v angličtině).

INfo PID 06/2020(13.3.2020)

INfo PID 06/2020

Mimořádné opatření - informace k vyhlášení nouzového stavu(12.3.2020)

Informace MSMT k vyhlášení nouzového stavu

Mimořádné opatření - uzavření škol(10.3.2020)

Ministertvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření k uzavření škol

Mimořádné opatření - zrušení akcí(10.3.2020)

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření ke zrušení spol.akcí s více než 100 osobami.

Info PID 05/2020(29.2.2020)

Info PID 05

VKM Změna zdroje pitné vody(11.2.2020)

VKM  oznamují  změnu zdroje pitné vody od 10.2.2020

Info PID 03/2020(4.2.2020)

Informace PID 03/2020

Pozvánka starosty na 1.veřejné zasedání(29.1.2020)

Starosta obce zve občany na 1. veřejné zasedání dne 6.2. 2020  od 18.30h Pozvánka starosty na 1.veřejné zasedání

Pojď hrát hokej(22.1.2020)

Info PID 02/ 2020(16.1.2020)

Info PID 02/2020

Info PID - leden 20(6.1.2020)

Info PID

PF 2020(14.12.2019)

Silvestrovský fotbálek 29.12. od 10h(11.12.2019)

Fotbalový nadšenci z Pavlova Vás zvou na Silvestrovský fotbálek v neděli 29.12. od 10.00h na hřišti v Pavlově. Dobrou náladu ssebou, občerstvení zajištěno.  Za organizátory  Ladislav Bodnár.

Pozvánka starosty na 8.veřejné zasedání zastupitelstva(10.12.2019)

Starosta obce zve občany na 8.veřejné zasedání zastupitelstva dne 19.12.2019 od 18h v restauraci.

Pozvánka na sportovní den s LaLigou -Kyšice(28.11.2019)

Pozvánka na sportovní den s LaLigou -Kyšice                             Sídlo: Pražská 100,  273 51 Kyšice                         Mob. +420 721 531 793                         Email: filipgibis@gmail.com    Dovolujeme si pozvat všechny děti ve věku 6 - 15 let na předvánoční sportovní den s LA LIGOU! Už potřetí v řadě proběhne, ve sportovní hale v Kyšicích, tradiční Vánoční turnaj ve stolním fotbálku pro děti. Tentokráte jsme si však pro děti připravili hned několik dalších lákadel, a tak se děti mohou těšit na den plný sportu, zábavy a zážitků. Akce se koná v sobotu 14.12.2019, ve sportovní hale v Kyšicích. Vstupné na celou akci a na všechny disciplíny je pro všechny děti zdarma! Jako malé lákadlo můžeme zmínit například: • Vystoupení a workshop RopeJumperů – mistrři světa ve skoku přes švihadlo, • vystoupení mladých aerobiček z MK Kladno, • workshop a další blbnutí s Parkouristy z Kladna, • vystoupení Freestyle fotbalisty a soutěž o věcné ceny v nožičkování, • turnaj ve FIFA 2020, • možnost vyzkoušet si lukostřelbu pod profesionálním vedením, • velký Vánoční turnaj ve stolním fotbálku – více než 10 stolních fotbálků, • představení reprezentantů ČR ve stolním fotbálku, kteří letos získali bronzovou medaili na Mistrovství světa! Zkrátka je toho opravdu hodně, na co se děti můžou těšit! Více info na: https://www.facebook.com/events/1264328427102075/ Doufáme, že se společně uvidíme v Kyšicích, Jménem LA LIGY, pořadatel akce Filip Gibiš  

pozvánka starosty na 7.veřejné zasedání zastupitelstva(20.11.2019)

Starosta obce zve občany na 7.veřejné zasedání zastupitelstva dne 26.11.2019 od 18.30h

Tradiční rozsvícení stromu a Mikulášská nadílka(20.11.2019)

Změna úředních hodin obecního úřadu(4.11.2019)

Změna úředních hodin obecního úřadu na přechodnou dobu. Po  17.30 - 19.00h St   17.30 - 19.00h  

Velkoobjemový kontejner 9. a 10.11.(1.11.2019)

Velkoobjemový kontejner 9. a 10.11.2019

Svoz nebezpečných odpadů(14.10.2019)

Svoz nebezpečných odpadů     dne 2.11.2019  od 7.00 - 7.30 u obecního úřadu

pozvánka starosty na 6.veřejné zasedání zastupitelstva(14.10.2019)

Starosta obce zve občany na 6.veřejné zasedání zastupitelstva dne 21.10.2019 od 18.30h

velkoobjemový kontejner 5. a 6.10.(1.10.2019)

za obecním úřadem bude přistaven velkoobjemový kontejner dne 5. a 6.10.

Pexeso 2019(18.9.2019)

Turnaj v pexesu  dne  5.10.2019  od 14.00h

Jenečské posvícení(17.9.2019)

Pozvánka na Jenečské posvícení ve dnech 21.-22.9.2019

odečet elektroměrů(12.9.2019)

Odečet elektroměrů  dne 18. a 19.9. 2019

Akce pro děti k zahájení šk.roku dne 7.9.(1.9.2019)

Kulturní výbor Vás zve na akci pro děti k zahájení školního roku 2019-20

pozvánka starosty na 5.veřejné zasedání zastupitelstva(19.8.2019)

Starosta obce zve srdečně na 5. veřejné zasedání zastupitelů obce

UZAVÍRKA PŘEJEZDU PAVLOV 3. - 7.8.2019(31.7.2019)

Uzavírka - železniční přejezd P21   3.8. - 7.8.2019

Pozvánka na 3. veřejné zasedání zastupitelstva(3.6.2019)

Starosta obce zve všechny občany obce  na 3. veřejné zasedání zastupitelstva  dne 12.6.2019 od 17:30h

DĚTSKÝ DEN 2.6.(14.5.2019)

Dětský den.jpg

Sběr nebezpečného odpadu(2.5.2019)

Sběr nebezpečného odpadu bude v sobotu 11.5.2019  od 7:00 - 7:30h  za obecním úřadem Rozpis obcí 2019

Pozvánka na 2. veřejné zasedání zastupitelstva(1.5.2019)

Starosta obce zve všechny občany obce  na 2. veřejné zasedání zastupitelstva  dne 9.5.2019 od 18:00h

Pálení čarodějnic(23.4.2019)

Kulturní výbor obce Vás zve na pálení čarodějnic   dne  30. 4.  od  18.00h. caro.jpg

velkoobjemový kontejner(18.4.2019)

Ve dnech 27. a 28. dubna 2019, bude přistaven za budovou obecního úřadu velkoobjemový kontejner na objemný komunální odpad,

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání - strážníka obecní policie(19.3.2019)

Veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání - strážníka obecní policie veřejná výzva k přihlášení zájemců o zaměstnání-strážník  

Kulturní výbor pořádá turnaj v pexesu a lóře(1.3.2019)

Kulturní výbor obce Pavlov pořádá dne 16.3.2019 od 14.00h turnaj v pexesu a lóře. Registrace SMS na tel. 777631979

Den otevřených dveří ZŠ Jeneč(26.2.2019)

Vážení, zdravím z jenečské školy. Nabízíme Vašim občanům možnost zápisu dětí do 1. třídy v ZŠ Jeneč. Po rekonstrukci budovy rozšiřujeme kapacitu školy. Současně zveme na Den otevřených dveří, který se koná 6. 3. 2019. Děkuji za spolupráci a zdravím   Mgr. Marta Jeřábková ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Jeneč Lidická 265 252 61  Jeneč tel.  732331125, 739454931 den otevřených dveří +zápis_2019  

Pozvánka na 1. veřejné zasedání 2019(13.2.2019)

V sekci Úřední deska najdete pozvánku starosty obce na 1. veřejné zasedání zastupitelstva dne 21.2:  od 18:00h

2. veřejné zasedání zastupitelstva obce(11.12.2018)

V sekci Úřední deska najdete pozvánku starosty obce na 2. veřejné zasedání zastupitelstva

(26.11.2018)

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

Kulturní komise obce Pavlov vás zve na Adventní akce(26.11.2018)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská(20.11.2018)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ sobota 1. 12. 2018 od 9:00 do 13:00

1.veřejné zasedání 28.11.2018 v 18:30h(19.11.2018)

Starosta obce srdečně zve všechny občany na 1. veřejné zasedání zastupitelstva

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 21 / 2018(18.11.2018)

Obsah Autobusový veletrh CZECHBUS 20. – 22. 11. na holešovickém výstavišti .................................. 1 Mikulášské jízdy a oslavy 25 let ROPID 1. a 2. 12. 2018 ............................................................. 2 Nová dopravní mapa Prahy zdarma ............................................................................................. 3 Adventní úprava provozu pražské MHD ....................................................................................... 3 Trvalé změny na železnici od 9. 12. 2018 .................................................................................... 4 ROPID organizuje integrovanou dopravu už 25 let – historický seriál – 2. díl .............................. 5

Nalezený pes(8.11.2018)

Oznámení o nalezeném psovi. Pes se původně pohyboval v okolí Řízení letového provozu Jeneč. Poté byl mezi obcemi Jeneč - Pavlov odchycen. Je velký, bez obojku a hodný. Majitel si může svého psa vyzvednout v Azylu Naděje Pchery. Kontaktní adresa: Azyl Naděje ul. Slepá 234 273 08 Pchery     +420 737 866 279 +420 605 154 510 Jednatel: Harigelová Dagmar azylnadeje@email.cz     Více zde: https://azyl-nadeje.webnode.cz/novinky/  

Výsledky voleb do zastupitelstva obce(6.10.2018)

Výsledky voleb do zastupitelstva obce najdete na úřední desce.

Svoz velkoobjemového odpadu(29.5.2018)

Podrobnosti najdete na úřední desce OÚ.

3.veřejné zasedání zastupitelstva(29.5.2018)

V sekci Úřední desce najdete pozvánku starosty obce na 3. veřejné zasedání zastupitelstva

Dětský den v obci(23.5.2018)

Tentokrát jsou zváni piráti ...

Dětský karneval(28.2.2018)

Kulturní komise obce Vás zve na tradiční dětský karneval: Pozvánka

Kontakt

Adresa:

OÚ PAVLOV
Lidická 65
273 51 Pavlov

Spojení:

+420 312 665 325
obecniurad@pavlovukladna.cz