Úřední deska

Vyberte kategorii:      Zvolte rok:

Počet okrsků krajské volby

Vloženo: 4.8.2020

Počet okrsků pro krajské volby do zastupitelstva Středočeského kraje  dne 2. a 3.10. 2020

číst dále...

Počet okrsků senátní volby

Vloženo: 4.8.2020

Počet okrsků pro volby do Senátu Parlamentu České republlky konané ve dnech 2. a 3. řlna 2020

číst dále...

Pozvánka starosty na 4. veřejné zasedání

Vloženo: 31.7.2020

Starosta zve občany na  4. veřejné zasedání  dne 7.8.2020 od 19.00h

číst dále...

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Vloženo: 28.7.2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy  MZe  ze dne  27.7.2020

Od vydání opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, které
je tímto opatřením obecné povahy měněno, došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního
poškození lesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou.

číst dále...

Návrh změny územního plánu obce Hostoň

Vloženo: 21.7.2020


ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HOSTOUŇČ.J.220_2020 ÚP Hostouň Změna č.


Č.J.220_2020 ÚP Hostouň_dokumentace

číst dále...

Rozpočtové opatření č.3

Vloženo: 8.7.2020

Rozpočtové opatření č.3
 

číst dále...

Informace č.3/2020 z VZZ

Vloženo: 19.6.2020

Informace č.3/2020 z VZZ

číst dále...

Rozpočtové opatření č.2

Vloženo: 10.6.2020

Rozpočtové opatření č.2

číst dále...

Rozhodnutí odvolacího orgánu

Vloženo: 10.6.2020

Rozhodnutí  odvolacího orgánu

číst dále...

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Vloženo: 30.5.2020

Přechodná úprava provozu    -  objížďka  Pavlov - Hostouň

číst dále...

Informace č.2/2020 z VZZ

Vloženo: 27.5.2020

Informace č.2/2020 z VZZ

číst dále...

Návrh změny č.3 ÚP Pavlova

Vloženo: 18.5.2020

Návrh změny č.3 ÚP Pavlova     text   -  odůvodnění, titulky  a  výrok
                                              grafika - hranice schema 1, hranice schema 2  a  výřez HLV

číst dále...

Veřejná vyhláška oznámení o veřejném projednání

Vloženo: 18.5.2020

Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání Návrhu Změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Pavlov

dne 22. června 2020 od 17:00 hodin na obecním úřadě Pavlov
 

číst dále...

Provoz obecního úřadu

Vloženo: 21.4.2020

Provoz obecního úřadu

číst dále...

Veřejná vyhláška MZe opatření obecné povahy

Vloženo: 6.4.2020

Veřejná vyhláška MZe  opatření obecné povahy

číst dále...

Aktivace Krizového štábu kraje ( KŠK)

Vloženo: 12.3.2020

Vyhlášení krizového stavu  - NOUZOVÝ  STAVVážená paní starostko, pane starosto, pane primátore,

 
Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od 14 hodin dne 12.3.2020 na dobu 30 dnů. 

Obecné informace
Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.

Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.

Konkrétní opatření budou doplněna v návaznosti na další usnesení vlády.

Byl aktivován Krizový štáb Středočeského kraje   ( dále jen "KŠK" ).  Zasedání KŠK se uskuteční dne 13. 3. 2020 v 9:30 hodin.

 

v příloze zasíláme zveřejněné Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

 

S pozdravem

Ing. Luboš Navrátil

tajmeník BRK

Přílohy

Sbírka zákonů  č. 69/2020

 

číst dále...

Doporučení kraje v souvislosti s šířením koronaviru

Vloženo: 5.3.2020

Vážené paní starostky, primátorky, páni starostové, primátoři, statutární zástupci měst a obcí,

dovoluji si se na Vás obrátit jako krajská radní Středočeského kraje pro oblast sociálních věcí, do jejíž kompetence spadají také příspěvkové organizace poskytující služby domovů pro seniory. V souvislosti s rizikem nákazy nového virového onemocnění označovaného COVID – 19 (chcete-li koronavir) Středočeský kraj vydal na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady Středočeského kraje doporučení zákazu návštěv v domovech pro seniory, resp. jejich maximálního možného omezení.

Z dosavadních dostupných dat, která vyplývají ze známého vývoje onemocnění koronavirem, jsou právě senioři nejrizikovější skupinou lidí. Právě u nich je zastoupeno nejvyšší procento úmrtí. Z toho důvodu jsme se rozhodli z preventivních důvodů obyvatele domovů chránit, a vyplývá z toho i naše výše uvedené jednoznačné doporučení.

Chtěla bych Vás v této souvislosti požádat o podobný postup u sociálních zařízení, která spadají do kompetence Vašich obcí a měst.  Jsem si vědoma, že existují situace, kdy je pro psychiku pacienta nezbytný kontakt s příbuznými, nicméně v ostatních případech Vás vyzývám k tomu, abyste následovali kraj a rovněž se připojili k doporučení zákazu návštěv ve zmíněném typu sociálních zařízení.

Děkuji za pochopení. S úctou

Mgr. Aneta Heřmanová
radní Středočeského kraje pro oblast sociálních věcí


Doporučení

číst dále...

Výsledek šetření MV

Vloženo: 24.2.2020

Výsledek šetření MV.
Šetření bylo provedeno na základě podnětu podaného občanem stěžovatelem,ve kterém je poukazováno na chyby při pořízení zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 26. srpna 2019, a to co do počtu přítomných a hlasujících členů zastupitelstva obce. 
V zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 26. srpna 2019 kontrolním orgánem žádné chyby zjištěny nebyly.
Bylo zjištěno, že  při hlasování zastupitelstva, v zápisu ze zasedání zastupitelstva a informování občanů o činnosti orgánů obce nedošlo k porušení zákona, ale bylo vždy postupováno v souladu se zákonými předpisy ČR.

číst dále...

Rozpočtové opatření č.1/2020

Vloženo: 16.2.2020

Rozpočtové opatření č.1/2020

číst dále...

Rozhodnutí Hala A

Vloženo: 13.2.2020

Rozhodnutí Hala A ze dne 20.1.2020 Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým se ruší rozhodnutí  Magistrátu města Kladna a vrací se k novému projednání.

číst dále...

Informace č.1/2020 z VZZ

Vloženo: 10.2.2020

Informace č1/2020 z veřejného zasedání dne 6.2.2020

číst dále...

Informace č.8 z průběhu VZZ

Vloženo: 7.1.2020

Informace č.8 z průběhu VZZ

číst dále...

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Vloženo: 5.1.2020

Přechodná úprava provozu obecnými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2020

číst dále...

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Vloženo: 5.1.2020

Oznámení o zahájení stavebního řízení  Hala Q3

číst dále...

Rozpočet obce na rok 2020 a výhled rozpočtu na 2021-2023

Vloženo: 20.12.2019

Rozpočet obce na rok 2020 (příjmy a výdaje) a výhled rozpočtu na 2021-2023

číst dále...

Informace č.7 z průběhu VZZ

Vloženo: 12.12.2019

Informace č.7 z průběhu VZZ

číst dále...

Veřejná vyhláška MZe

Vloženo: 9.12.2019

Veřejná vyhláška MZe - opatření obecné povahy

číst dále...

Dražební vyhláška

Vloženo: 9.12.2019

Dražební vyhláška

číst dále...

VKM Změna zdroje pitné vody

Vloženo: 28.11.2019

Změna zdroje pitné vody

číst dále...

Tisková zpráva VKM

Vloženo: 14.11.2019

Tisková zpráva VKM - vodné v roce 2020

číst dále...

Cena vodného a stočného pro rok 2020

Vloženo: 4.11.2019

Cena vodného a stočného pro rok 2020

číst dále...

Přihláška k odvádění odpadních vod fi. Petr Kožený

Vloženo: 4.11.2019

Oznámení provozovatele

Přihláška k odvádění odpadních vod fi. Petr Kožený

číst dále...

Informace č.6 z průběhu VZZ

Vloženo: 1.11.2019

Informace č.6 z průběhu VZZ

číst dále...

VKM stanovilo cenu vody pro rok 2020

Vloženo: 31.10.2019

VKM stanovilo cenu vody pro rok 2020

číst dále...

OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Vloženo: 3.10.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

číst dále...

Oznámení ČEZ Distribuce

Vloženo: 19.9.2019

Upozornění na odstranění a okleštění porostů v ochranném pásmu nadzemního elektrického vedení

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb.,

číst dále...

Informace z průběhu VZZ dne 26.8.2019

Vloženo: 6.9.2019

Informace z průběhu VZZ dne 26.8.2019

číst dále...

Veřejná vyhláška MZe

Vloženo: 5.9.2019
Sejmuto: 31.12.2022

Veřejná vyhláška MZe - opatření obecné povahy kterým se mění a doplňuje opatření ze dne 3.4.2019

číst dále...

stanovení úpravy poz.komunikace

Vloženo: 4.9.2019

stanovení úpravy pozemní komunikace

číst dále...

Plán rozvoje sportu v obci Pavlov

Vloženo: 28.8.2019

Plán rozvoje sportu v obci Pavlov

číst dále...

Informace z průběhu VZZ dne 9.7.2019

Vloženo: 30.7.2019

Informace z průběhu VZZ  dne 9.7.2019

číst dále...

Závěrečný účet obce za rok 2018 a zpráva z kontroly hospodaření

Vloženo: 21.6.2019

Závěrečný účet obce za rok 2018

 zpráva z kontroly hospodaření 2018

číst dále...

Informace z průběhu VZZ dne 12.6.2019

Vloženo: 21.6.2019

Informace z průběhu VZZ  dne 12.6.2019

číst dále...

Informace z průběhu VZZ dne 9.5.2019

Vloženo: 22.5.2019

Informace z průběhu VZZ  dne 9.5.2019

číst dále...

informace MV ke spolkům a občanským sdružením

Vloženo: 1.5.2019

Informace MV ke spolkům a občanským sdružením  - informační leták

 dopis NMV obcim CR_info

číst dále...

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019

Vloženo: 30.4.2019

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019

Dožádání ve věci vyvěšení veřejné vyhlášky o vyměření daně z nemovitostí na rok 2019

číst dále...

Veřejná vyhláška MZe

Vloženo: 5.4.2019

Veřejná vyhláška MZe , opatření obecné povahy

číst dále...

Informace z průběhu VZZ dne 21.2.2019

Vloženo: 5.3.2019

Informace č. 1 o průběhu VZZ 21 02 2019

číst dále...

Výzva vlastníkům lesa na očekávanou kůrovcovou kalamitu

Vloženo: 5.3.2019

kůrovec1

číst dále...

Opatření obecné povahy Stanovení záplavového území

Vloženo: 30.1.2019

Záplavové území

číst dále...

Informace z 2. veřejného zasedání zastupitelstva

Vloženo: 29.12.2018

Informace z veřejného zasedání č.2 19.12. 2018

číst dále...

Rozpočet obce Pavlov na r. 2019

Vloženo: 29.12.2018

Rozpocet obce Pavlov na r.2019

 

číst dále...

Rozpočtový výhled 2020-2022

Vloženo: 29.12.2018

Rozpočtový výhled 2020-2022

číst dále...

Informace z průběhu veřejného zasedání zastupitelstva

Vloženo: 7.12.2018

Informace z průběhu 1. veřejného zasedání zastupitelstva dne 28.11.2018

číst dále...

Informace dle zákona č.250 2000 Sb.

Vloženo: 19.9.2018

číst dále...

Závěrečný účet obce za rok 2017 a zpráva z kontroly hospodaření

Vloženo: 6.6.2018

Závěrečný účet 2017.pdf

číst dále...

Archiv úřední desky

Plán akcí

< <     08/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31