Úřední deska

Vyberte kategorii:      Zvolte rok:

Pozvánka starosty na 5.veřejné zasedání

Vloženo: 24.8.2020

Starosta zve občany na 5.veřejné zasedání dne 31.8.2020 od 19.00h.

číst dále...

Pozvánka starosty na 4. veřejné zasedání

Vloženo: 31.7.2020

Starosta zve občany na  4. veřejné zasedání  dne 7.8.2020 od 19.00h

číst dále...

Rozhodnutí - uzavírka silnice Pavlov - Hostouň

Vloženo: 5.6.2020

Uzavírka Pavlov - Hostouň  od  8.6.  -  14.6.2020

číst dále...

Veřejné zasedání zastupitelstva 12.6.2020

Vloženo: 5.6.2020

Pozvánka starosty na 3.veřejné zasedání zastupitelstva dne 12.6.2020 od 18.00h.

Veřejné zasedání zastupitelstva 12.6.2020

číst dále...

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Vloženo: 30.5.2020

Přechodná úprava provozu    -  objížďka  Pavlov - Hostouň

číst dále...

Sbírka zákonů

Vloženo: 10.5.2020

Částka 83
O B S A H:
228. Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky,
a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem
SARS CoV-2
229. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS CoV-2
230. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými
opatřeními při epidemii v roce 2020
231. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Částka 84
O B S A H:
232. Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020
233. Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
koronaviru SARS CoV-2

Částka 85
O B S A H:
234. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti
s výskytem koronaviru SARS CoV-2

 

číst dále...

Usnesení vlády 4.5.2020

Vloženo: 5.5.2020

Usnesení  vlády ze dne 4.5.2020

Částka 82
O B S A H:
225. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření
226. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
227. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření

číst dále...

Pozvánka starosty na 2.veřejné zasedání

Vloženo: 4.5.2020

Pozvánka starosty na 2.veřejné zasedání zastupitelstva dne 11.5.2020 od 18.00h.

číst dále...

Usnesení vlády z 30.4.2020

Vloženo: 30.4.2020

Usnesení vlády z 30.4.2020


Částka 80
O B S A H:
218. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
219. Usnesení vlády České republiky o o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
220. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
221. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
222. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

číst dále...

Sbírka zákonů a vyhláška MŠMT

Vloženo: 28.4.2020

Sbírka zákonú  Částka 73
O B S A H:
205. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
206. Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka zákonů  Částka 74
207. Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.
208. Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb.
209. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
210. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

Sbírka zákonů Částka 75
O B S A H:
211. Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

číst dále...

Usnesení a nařízení vlády 24.4.2020

Vloženo: 26.4.2020

Sbírka zákonů ČR


Částka 72
O B S A H:
202. Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
203. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
204. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 

číst dále...

Usnesení vlády ze dne 23.4.2020

Vloženo: 24.4.2020

Částka 70
O B S A H:
193. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
194. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
195. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
196. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
197. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
198. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


Částka 69
O B S A H:
185. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu
186. Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
187. Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu
188. Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
189. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
190. Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
191. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
192. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

číst dále...

Mimořádně opatření - chytrá karanténa

Vloženo: 21.4.2020

číst dále...

Provoz obecního úřadu

Vloženo: 21.4.2020

Provoz obecního úřadu

číst dále...

Mimořádné opatření MZ 17.4.2020

Vloženo: 17.4.2020

Mimořádné opatření MZ  17.4.2020

Opatření 16.4.2020(1)

Mimořádné-opatření-elektronické-žádanky-v-prostředí-NZIS-s-účinností-od-16.-4.-2020

číst dále...

Opatření - usnesení vlády

Vloženo: 14.4.2020

Dobrý den,
v příloze zasílám Sbírku zákonů č. 59 obsahující usnesení vlády přijatá v souvislosti s nouzovým stavem.

KOPIS HZS Středočeského kraje
por. Mgr. E. J. Vacková, DiS.

Přílohy
sbírka  částka 59


 

číst dále...

Finanční úřad - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti

Vloženo: 9.4.2020


číst dále...

Krizové opatření 6.4.2020

Vloženo: 7.4.2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 6. dubna 2020 o přijetí krizového opatření


150. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření zákaz vstupu pro cizince na území ČR
151. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření členům zastupitelstva samosprávným celkům
152. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření přednostní zásobování MZ
153. Usnesení vlády České republiky k informování o změně krizového opatření zrušení bodu I. usnesení vlády ze dne 18. března 2020

číst dále...

Změny zákonů - v Parlamentu

Vloženo: 27.3.2020

Sbírka zákonů  částka 48

číst dále...

Rozhodnutí hejtmanky z 26.3.2020

Vloženo: 27.3.2020

Rozhodnutí č.3 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

číst dále...

Krizové opatření MZ ze dne 26.3.2020

Vloženo: 26.3.2020

Krizové opatření MZ ze dne 26.3.2020 - výjimky z uzavření obchodů

číst dále...

Krizová opatření - usnesení vlády ze dne 17.3.2020

Vloženo: 18.3.2020

Usnesení vlády ze dne 17.3.2020 o přijetí krizového opatření

Sbírka zákonů   částka 41

číst dále...

Informace obecního úřadu - omezení provozu OÚ

Vloženo: 18.3.2020

Informace obecního úřadu Pavlov

číst dále...

Krizová opatření - usnesení vlády ze dne 16.3.2020

Vloženo: 17.3.2020

Usnesení vlády ze dne 16.3.2020

Sbírka zákonů  částka  37

číst dále...

Krizová opatření - usnesení vlády ze dne 15.3..2020

Vloženo: 16.3.2020

MV vydalo Usnesení vlády ze dne  15.3.2020

Příloha OOP

Sbírka zákonů částka 35
Sbírka zákonů částka 34

číst dále...

Pokyn ke konání zastupitelstev

Vloženo: 16.3.2020

MV vydalo Pokyn ke konání zastupitelstev

číst dále...

Krizová opatření - usnesení vlády ze dne 14.3.2020

Vloženo: 14.3.2020

Usnesení vlády ze dne 14.3.2020

Doplnění usnesení vlády

číst dále...

Krizová opatření - usnesení vlády ze dne 13.3.2020

Vloženo: 13.3.2020

-------- Přeposlaná zpráva --------
Předmět: [PKR-KUSK] Usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020 (další krizová opatření)
Datum: Fri, 13 Mar 2020 16:36:03 +0000

Komu: starosta@pavlovukladna.cz, obecniurad@pavlovukladna.cz

Vážená paní starostko, pane starosto, pane primátore,

 v příloze zasílám usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020 (další krizová opatření).


S pozdravem

Ing. Luboš Navrátil

tajemník BRK

Přílohy


Usnesení vlády ze dne 13.3.2020

číst dále...

Opatření obecné povahy MV

Vloženo: 13.3.2020

MV vydalo Opatření obecné povahy, Informaci - změna OOP a příloha, a Informace obcím v nouzovém stavu

číst dále...

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Vloženo: 9.3.2020
Sejmuto: 24.3.2020

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

číst dále...

Program MŮJ KRAJ

Vloženo: 4.3.2020

„MŮJ KRAJ – Participativní rozpočet Středočeského kraje“
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
tímto dopisem Vám představujeme projekt s názvem „MŮJ KRAJ“ – Participativní
rozpočet Středočeského kraje pro rok 2020.
Níže Vám shrneme informace, které budou pro Vás a Vaše občany nejdůležitější.
.  Jedná se o zapojení občanů do rozdělení části rozpočtu Středočeského kraje.
.  Pro letošní rok Zastupitelstvo kraje vyčlenilo částku 50 milionů Kč.
.  Jednotlivé projekty mohou získat podporu až do výše 400.000 Kč.
.  Projekt může podat každý občan ČR starší 18 let, obec se sídlem na území SK,
příspěvkové organizace zřizované krajem a neziskové právnické osoby sídlící
také na území SK.
.  Projekt musí sloužit veřejnému prospěchu.
.  Projekty je možné podávat od 1.3. – 31.3.2020, a to elektronicky
prostřednictvím webových stránek, nebo zasláním formuláře na krajský
úřad.
.  Hlasování o projektech bude probíhat od 16.5.2020 do 15.6.2020.
.  Na základě výsledků bude kraj realizovat úspěšné (vítězné) projekty.

Středočeský kraj

manuál

participativní rozpočet

číst dále...

Pozvánka na projednávání návrhu 3. změny ÚP Hostouň

Vloženo: 11.2.2020

Pozvánka na projednávání návrhu změny ÚP Hostouň dne 18.3. od 10.00h

číst dále...

Pozvánka starosty na 1.veřejné zasedání

Vloženo: 29.1.2020

Pozvánka starosty na 1.veřejné zasedání  dne 6.2.2020  od 18.30h.

číst dále...

Rozpočtové opatření č.8

Vloženo: 30.12.2019

Rozpočtové opatření č.8

číst dále...

Pozvánka starosty na 8.veřejné zasedání zastupitelstva

Vloženo: 10.12.2019

Pozvánka starosty na 8.veřejné zasedání zastupitelstva dne 19.12.2019 od 18h

číst dále...

Rozpočtové opatření č.7

Vloženo: 27.11.2019

Rozpočtové opatření č.7

číst dále...

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a výhled na r. 2021-23

Vloženo: 26.11.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a výhled na r. 2021-23

číst dále...

pozvánka starosty na 7.veřejné zasedání zastupitelstva

Vloženo: 20.11.2019

Starosta obce zve občany na 7.veřejné zasedání zastupitelstva dne 26.11.2019 od 18.30h

číst dále...

Dražební vyhláška

Vloženo: 5.11.2019

Dražební vyhláška

číst dále...

rozpočtové opatření č.6

Vloženo: 23.10.2019
Sejmuto: 7.11.2019

rozpočtové opatření č.6

číst dále...

Sběr nebezpečného odpadu

Vloženo: 14.10.2019

Sběr nebezpečného odpadu dne 2.11.2019  od 7.00 do 7.30h

číst dále...

pozvánka starosty na 6.veřejné zasedání zastupitelstva

Vloženo: 14.10.2019

Starosta obce zve občany na 6. veřejné zasedání zastupitelstva dne 21.10.2019 od 18.30h

číst dále...

Dražební vyhláška

Vloženo: 13.10.2019

Usnesení o nařízení dražebního jednání

číst dále...

velkoobjemový kontejner 5. a 6.10.

Vloženo: 1.10.2019

Bude přistaven velkoobjemový kontejner dne  5. a 6. 10. 2019

číst dále...

rozpočtové opatření č.5

Vloženo: 30.8.2019
Sejmuto: 16.9.2019

rozpočtové opatření č.5

číst dále...

Pozvánka starosty na 5.veřejné zasedání zastupitelstva

Vloženo: 19.8.2019

Starosta obce zve všechny občany na 5. veřejné zasedání zastupitelů obce

pozvánka

číst dále...

rozpočtové opatření č.4

Vloženo: 10.7.2019
Sejmuto: 29.7.2019

rozpočtové opatření č.4

číst dále...

rozpočtové opatření č.3

Vloženo: 17.6.2019
Sejmuto: 3.7.2019

rozpočtové opatření č.3

číst dále...

Pozvánka na 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce

Vloženo: 3.6.2019

Starosta zve všechny občany obce na 3. veřejné zasedání zastupitelstva  dne 12.6.2019  od 17.30h

číst dále...

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018 a zpráva z kontroly hospodaření

Vloženo: 22.5.2019

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2018

číst dále...

rozpočtové opatření č.2

Vloženo: 13.5.2019
Sejmuto: 29.5.2019

rozpočtové opatření č.2

číst dále...

pozvánka na 2. veřejné zasedání

Vloženo: 1.5.2019

Starosta zve všechny občany obce na 2. veřejné zasedání zastupitelstva  dne  9.5.2019  od 18.00h

Pozvánka na 2 veřejné zasedání.pdf

číst dále...

Volby do EP - oznámení o místě a době konání voleb

Vloženo: 26.4.2019

Volby do EP - oznámení o místě a době konání voleb


Starosta obce Pavlov, podle § 32 odst.2 zákona é. 82t2}a3 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
   v pátek dne 24. května 2019 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin a
   v sobotu dne 25. května 2019 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
  ve volebním okrsku je volební místnost Lidická 65,
  pro voliče bydlící v obci Pavlov 273 51
 

číst dále...

Volby do EP - první zasedání okr.vol.komise

Vloženo: 26.4.2019

Volby do EP - svolání prvního zasedání okrskové volební komise

V souladu s ust. §'16 odst. 1 pism. d) zákona č.62l2003Sb., o volbách do Evropského parlamentu a
o změně některých zákonů, ve zněni pozdéjšich předpisů,
pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24, a 25. května 2019,
svolává starosta obce,
první zasedáni okrskové volební komise - volebni okrsek Pavlov,
které se uskuteční dne 29.4.2019 v 18;00 hodin
v budové obecního úřadu, se sídlem Lidická č.p. 65.

číst dále...

Informace pro voliče - žádost o vydání potvrzení

Vloženo: 5.4.2019

Informace pro voliče, který se přestěhoval - Žádost o vydání potvrzení


 

číst dále...

Volby do EP - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Vloženo: 2.4.2019


Informace o počtu volebních okrsků.pdf
 

číst dále...

rozpočtové opatření č.1/19

Vloženo: 25.2.2019
Sejmuto: 13.3.2019

rozpočtové opatření č.1/19

číst dále...

Pozvánka na 1. veřejné zasedání 2019

Vloženo: 13.2.2019

Starosta obce zve všechny občany na 1.veřejné zasedání zastupitelstva  dne 21.2.2019  od  18:00h

číst dále...

Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu - opatření obecné povahy

Vloženo: 4.1.2019

Veřejná vyhláška přechodné úpravy provozu

číst dále...

Rozpočtové opatření č.6

Vloženo: 22.12.2018

číst dále...

Rozpočtové opatření č.5

Vloženo: 17.12.2018

Rozpočtové opatření  č.5
 

číst dále...

2. veřejné zasedání zastupitelstva obce

Vloženo: 11.12.2018

Starosta obce zve všechny občany na 2. veřejné zasedání zastupitelsva obce Pavlov
dne  19.12. 2018  od 18:00h

 

číst dále...

Návrh rozpočtu obce Pavlov

Vloženo: 30.11.2018

Návrh rozpočtu 2019

číst dále...

Návrh rozpočtového výhledu obce Pavlov

Vloženo: 30.11.2018

Návrh rozpočtového výhledu pro roky     2020-22

číst dále...

Veřejná vyhláška

Vloženo: 29.11.2018
Sejmuto: 19.12.2018

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č.1 Územního plánu Dolany

číst dále...

Plán inventur

Vloženo: 29.11.2018
Sejmuto: 31.1.2019

Ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010 stanovuji tento plán inventur

číst dále...

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Pavlov

Vloženo: 28.11.2018
Sejmuto: 21.12.2018

Zápis z ustavujícího veřejného zasedání

 

číst dále...

Pozvánka na 1. veřejné zasedání zastupitelstva

Vloženo: 20.11.2018

Starosta obce srdečně zve všechny občany na 1. veřejné zasedání zastupitelstva
 

číst dále...

Ustavující zasedání zastupitelstva

Vloženo: 24.10.2018
Sejmuto: 8.11.2018

Starosta obce Vás srdečně zve na ustavující zasedání zastupitelstva ...

číst dále...

Rozpočtové opatření č.4/2018

Vloženo: 8.10.2018
Sejmuto: 24.10.2018

Rozpočtové opatření č. 4

číst dále...

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

Vloženo: 6.10.2018
Sejmuto: 6.11.2018

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce najdete zde.

číst dále...

Rozpočtové opatření č.3/2018

Vloženo: 12.9.2018
Sejmuto: 27.9.2018

Rozpočtové opatření č. 3

číst dále...

Rozpočtové opatření č.2/2018

Vloženo: 13.6.2018
Sejmuto: 29.6.2018

Rozpočtové opatření č. 2

číst dále...

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017

Vloženo: 21.5.2018
Sejmuto: 6.6.2018

Seznamte se s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2017 ...

číst dále...

Čarodějnice 2018

Vloženo: 18.4.2018
Sejmuto: 30.4.2018

číst dále...

Pozvánka starosty na 2. veřejné zasedání zastupitelstva obce v roce 2018

Vloženo: 21.3.2018

Pozvánka starosty

číst dále...

Svoz nebezpečného odpadu v roce 2018

Vloženo: 20.2.2018

Svoz nebezpečného odpadu_Pavlov

číst dále...

Zápis dětí do ZŠ Unhošť pro rok 2018

Vloženo: 15.2.2018

Výzva

číst dále...

Projednání změn územního plánu města Unhošť

Vloženo: 15.2.2018

Pozvánka
Veřejná vyhláška

číst dále...

Zápis č.1_2018 + Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva z 10.1.2018

Vloženo: 6.2.2018
Sejmuto: 21.2.2018

Zápis č.1_2018 + Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva z 10.1.2018

číst dále...

Záplavové území Sulavický potok

Vloženo: 4.2.2018

Návrh opatření obecné povahy

číst dále...

Rozpis svozu odpadu AVE

Vloženo: 10.1.2018

Rozpis

číst dále...

Návrh rozpočtu obce Pavlov

Vloženo: 22.11.2017

Návrh rozpočtu obce Pavlov na rok 2018

číst dále...

Oznámení zahájení změny - log.park Pavlov

Vloženo: 29.1.2017

Oznámení

číst dále...

Oznámení o zahájení řízení

Vloženo: 12.1.2017

Oznámení o zahájení řízení

číst dále...

EIA hala 5A

Vloženo: 1.1.2017

EIA hala 5A

číst dále...

PF 2017

Vloženo: 21.12.2016

PF 2017

číst dále...

Oznámení o povolení používání komunikace v Zahradní ul.

Vloženo: 18.12.2016

Oznámení

číst dále...

Upozornění občanům

Vloženo: 30.11.2016


Upozorňujeme občany, kteří prozatím neuhradili poplatek za svoz komunálního odpadu, stočné, poplatek za psy, apod., že je tak nutné učinit co nejdříve - na OÚ v úředních hodinách.

Věříme, že tak došlo z pouhého opomenutí, nicméně dlužníky poplatku za svoz komunálního odpadu upozorňujeme, že jim může být omezeno právo používat čipovou kartu do sběrného dvora!

číst dále...

Rozpočtový výhled obce na roky 2018 - 2020, Rozpočet na rok 2017

Vloženo: 30.11.2016

Rozpočtový výhled obce na roky 2018 - 2020
Rozpočet obce na rok 2017

číst dále...

Rozpočtové opatření č.6/2017

Vloženo: 30.11.2016

Rozpočtové opatření č.6/2017

číst dále...

Veřejná vyhláška Mag.města Kladna - místní poplatky

Vloženo: 21.11.2016

Průvodní dopis
Veřejná vyhláška pro místní poplatek

číst dále...

Návrh rozpočtu obce Pavlov

Vloženo: 14.11.2016

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

číst dále...

Posuzování vlivu na život.prostředí - Logistics park Praha

Vloženo: 5.9.2016

Zahájení zjišťovacího řízení záměru Logistics park Praha - oznámení KÚ Sč kraje
Listinná podoba "Záměru Logistics park Praha" je k nahlédnutí na OÚ Pavlov.

číst dále...

Návrh úpravy provozu v log.parku

Vloženo: 4.8.2016

Návrh úpravy provozu na PK
Plánek
 

číst dále...

Revize katastrů nemovitostí

Vloženo: 20.7.2016

POZOR - DŮLEŽITÉ!!!
Revize katastru nemovitostí

číst dále...

Rozsudek OS Kladno ve sporu fi Swietelsky s obcí

Vloženo: 29.6.2016

Rozsudek OS

číst dále...

Elektronická evidence tržeb

Vloženo: 21.6.2016

Elektronická evidence tržeb

číst dále...

Kolaudační souhlas s užíváním stavby - log.park Pavlov

Vloženo: 21.6.2016

Kolaudační souhlas s užíváním stavby - logist.park Pavlov - komunikace a inženýrské sítě

číst dále...

Aktuální úřední deska

Plán akcí

< <     09/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

Novinky

Upozornění ČEZ(24.9.2020)

Upozornění ČEZ    k odstranění a okleštění stromů a keřů Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:  u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):    2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob    1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m.  u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:     vedení bez izolace 7 m*     izolované vedení 2 m Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.  u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:     vedení bez izolace 12 m* Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m. * Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2016. Upozornění : V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění. Děkujeme za spolupráci. ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném

Informace - odečet elektřiny(9.9.2020)

Odečet elektřiny ve dnech 16. a 17.9.2020  v době  od 8:00  do 13:00 h.

Kontakt

Adresa:

OÚ PAVLOV
Lidická 65
273 51 Pavlov

Spojení:

+420 312 665 325
obecniurad@pavlovukladna.cz