Úřední deska

Vyberte kategorii:      Zvolte rok:

Výsledek šetření MV

Vloženo: 24.2.2020

Výsledek šetření MV.
Šetření bylo provedeno na základě podnětu podaného občanem stěžovatelem,ve kterém je poukazováno na chyby při pořízení zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 26. srpna 2019, a to co do počtu přítomných a hlasujících členů zastupitelstva obce. 
V zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Pavlov konaného dne 26. srpna 2019 kontrolním orgánem žádné chyby zjištěny nebyly.
Bylo zjištěno, že  při hlasování zastupitelstva, v zápisu ze zasedání zastupitelstva a informování občanů o činnosti orgánů obce nedošlo k porušení zákona, ale bylo vždy postupováno v souladu se zákonými předpisy ČR.

číst dále...

Rozhodnutí Hala A

Vloženo: 13.2.2020

Rozhodnutí Hala A ze dne 20.1.2020 Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým se ruší rozhodnutí  Magistrátu města Kladna a vrací se k novému projednání.

číst dále...

Pozvánka na projednávání návrhu 3. změny ÚP Hostouň

Vloženo: 11.2.2020

Pozvánka na projednávání návrhu změny ÚP Hostouň dne 18.3. od 10.00h

číst dále...

Informace č.1/2020 z VZZ

Vloženo: 10.2.2020

Informace č1/2020 z veřejného zasedání dne 6.2.2020

číst dále...

Informace č.8 z průběhu VZZ

Vloženo: 7.1.2020

Informace č.8 z průběhu VZZ

číst dále...

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Vloženo: 5.1.2020

Přechodná úprava provozu obecnými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2020

číst dále...

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Vloženo: 5.1.2020

Oznámení o zahájení stavebního řízení  Hala Q3

číst dále...

Rozpočet obce na rok 2020 a výhled rozpočtu na 2021-2023

Vloženo: 20.12.2019

Rozpočet obce na rok 2020 (příjmy a výdaje) a výhled rozpočtu na 2021-2023

číst dále...

Informace č.7 z průběhu VZZ

Vloženo: 12.12.2019

Informace č.7 z průběhu VZZ

číst dále...

Veřejná vyhláška MZe

Vloženo: 9.12.2019

Veřejná vyhláška MZe - opatření obecné povahy

číst dále...

Dražební vyhláška

Vloženo: 9.12.2019

Dražební vyhláška

číst dále...

VKM Změna zdroje pitné vody

Vloženo: 28.11.2019

Změna zdroje pitné vody

číst dále...

Tisková zpráva VKM

Vloženo: 14.11.2019

Tisková zpráva VKM - vodné v roce 2020

číst dále...

Cena vodného a stočného pro rok 2020

Vloženo: 4.11.2019

Cena vodného a stočného pro rok 2020

číst dále...

Přihláška k odvádění odpadních vod fi. Petr Kožený

Vloženo: 4.11.2019

Oznámení provozovatele

Přihláška k odvádění odpadních vod fi. Petr Kožený

číst dále...

Informace č.6 z průběhu VZZ

Vloženo: 1.11.2019

Informace č.6 z průběhu VZZ

číst dále...

VKM stanovilo cenu vody pro rok 2020

Vloženo: 31.10.2019

VKM stanovilo cenu vody pro rok 2020

číst dále...

OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Vloženo: 3.10.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

číst dále...

Oznámení ČEZ Distribuce

Vloženo: 19.9.2019

Upozornění na odstranění a okleštění porostů v ochranném pásmu nadzemního elektrického vedení

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb.,

číst dále...

Informace z průběhu VZZ dne 26.8.2019

Vloženo: 6.9.2019

Informace z průběhu VZZ dne 26.8.2019

číst dále...

Veřejná vyhláška MZe

Vloženo: 5.9.2019
Sejmuto: 31.12.2022

Veřejná vyhláška MZe - opatření obecné povahy kterým se mění a doplňuje opatření ze dne 3.4.2019

číst dále...

stanovení úpravy poz.komunikace

Vloženo: 4.9.2019

stanovení úpravy pozemní komunikace

číst dále...

Plán rozvoje sportu v obci Pavlov

Vloženo: 28.8.2019

Plán rozvoje sportu v obci Pavlov

číst dále...

Informace z průběhu VZZ dne 9.7.2019

Vloženo: 30.7.2019

Informace z průběhu VZZ  dne 9.7.2019

číst dále...

Závěrečný účet obce za rok 2018 a zpráva z kontroly hospodaření

Vloženo: 21.6.2019

Závěrečný účet obce za rok 2018

 zpráva z kontroly hospodaření 2018

číst dále...

Informace z průběhu VZZ dne 12.6.2019

Vloženo: 21.6.2019

Informace z průběhu VZZ  dne 12.6.2019

číst dále...

Informace z průběhu VZZ dne 9.5.2019

Vloženo: 22.5.2019

Informace z průběhu VZZ  dne 9.5.2019

číst dále...

informace MV ke spolkům a občanským sdružením

Vloženo: 1.5.2019

Informace MV ke spolkům a občanským sdružením  - informační leták

 dopis NMV obcim CR_info

číst dále...

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019

Vloženo: 30.4.2019

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019

Dožádání ve věci vyvěšení veřejné vyhlášky o vyměření daně z nemovitostí na rok 2019

číst dále...

Veřejná vyhláška MZe

Vloženo: 5.4.2019

Veřejná vyhláška MZe , opatření obecné povahy

číst dále...

Informace z průběhu VZZ dne 21.2.2019

Vloženo: 5.3.2019

Informace č. 1 o průběhu VZZ 21 02 2019

číst dále...

Výzva vlastníkům lesa na očekávanou kůrovcovou kalamitu

Vloženo: 5.3.2019

kůrovec1

číst dále...

Opatření obecné povahy Stanovení záplavového území

Vloženo: 30.1.2019

Záplavové území

číst dále...

Informace z 2. veřejného zasedání zastupitelstva

Vloženo: 29.12.2018

Informace z veřejného zasedání č.2 19.12. 2018

číst dále...

Rozpočet obce Pavlov na r. 2019

Vloženo: 29.12.2018

Rozpocet obce Pavlov na r.2019

 

číst dále...

Rozpočtový výhled 2020-2022

Vloženo: 29.12.2018

Rozpočtový výhled 2020-2022

číst dále...

Informace z průběhu veřejného zasedání zastupitelstva

Vloženo: 7.12.2018

Informace z průběhu 1. veřejného zasedání zastupitelstva dne 28.11.2018

číst dále...

Informace dle zákona č.250 2000 Sb.

Vloženo: 19.9.2018

číst dále...

Závěrečný účet obce za rok 2017 a zpráva z kontroly hospodaření

Vloženo: 6.6.2018

Závěrečný účet 2017.pdf

číst dále...

GDPR

Vloženo: 23.5.2018

Vážení,
dnem 25.5. 2018 vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále  jen  Nařízení  GDPR). Obec na tuto skutečnost samozřejmě reagovala také, přijala řadu opatření, které najdete prozatím v této složce, později budou veškeré údaje zpřístupněny ve složce "Povinně zveřejňované inforrmace".

Obec také jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je:

p. Pavel Havránek
Tel.: +420 732 278 308
havranek@gdprgov.cz

 

číst dále...

Veřejná vyhláška_Daň z nemovitostí 2018

Vloženo: 12.4.2018

číst dále...

Pracovní nabídka - práce v Pavlově

Vloženo: 26.2.2018

Pracovní nabídka

číst dále...

Veř. vyhláška, opatření veř. povahy - Stanovení přechod. úpravy obec.schématy na silnicích I.tř.

Vloženo: 3.1.2018

Veřejná vyhláška, opatření veřejné povahy

číst dále...

Nabídka pronájmu a provozování restaurace

Vloženo: 24.10.2017

Obec Pavlov vypisuje výběrové řízení  "Pronájem a provozování restaurace". Podmínky najdete v nabídce níže:
Nabídka

číst dále...

Veřejná vyhláška - návrh změn 1B

Vloženo: 17.10.2016

Veřejná vyhláška

číst dále...

Veřejná vyhláška - návrh změn č.2

Vloženo: 17.10.2016

Veřejná vyhláška

číst dále...

Oznámení - zahájení řízení

Vloženo: 6.10.2016

Oznámení - p.Saudková, sjezd

číst dále...

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení (LP Panattoni)

Vloženo: 5.10.2016

Rozhodnutí

číst dále...

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vloženo: 10.6.2016

Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu

číst dále...

Obecně závazná vyhláška obce Pavlov o nakládání s odpady 1_2016

Vloženo: 18.2.2016

Obecně závazná vyhláška obce Pavlov o nakládání s odpady 1_2016

číst dále...

Obecně závazná vyhláška obce Pavlov o poplatku za komunální odpad 2_2016

Vloženo: 18.2.2016

Obecně závazná vyhláška obce Pavlov o poplatku za komunální odpad 2_2016/ckphotos/1455868069_Obecně závazná vyhláška obce Pavlov o poplatku za komunální odpad 2_2016.pdf

číst dále...

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o nakládání s odpady

Vloženo: 24.3.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o nakládání s odpady

číst dále...

Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o poplatcích za odpad

Vloženo: 24.3.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o poplatcích za odpady

číst dále...

Obecně závazná vyhláška 1/2011 o poplatku za psy

Vloženo: 29.12.2010

Obecně závazná vyhláška 1/2011 o poplatku za psy

číst dále...

Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Vloženo: 20.8.2009

Na základě uzavřené dohody obcí Unhošť a Pavlov  je území obce Pavlov částí školského obvodu ZŠ Unhošť ...

číst dále...

Archiv úřední desky

Plán akcí

< <     01/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31