Návrh rozpočtu obce Pavlov

Vloženo: 14.11.2016

R O Z P O Č E T     o b c e    P A V L O V     n a   r.  2 0 1 7
 
 
 
I.   R O Z P O Č T O V É        P Ř Í J M Y    :
      
        000         Daňové příjmy                                                                      2 164 000,-  
 
  232         Odvádění a čištění odpadních vod                                         200 000,-
 
  361          Rozvoj bydlení a bytové hospodářství                                     60 000,-
 
  363         Komunální služby a územní rozvoj                                       200 000,-
 
  372         Nakládání s odpady                                                                 115 000,-
 
  617         Regionální a místní správa                                                       87 000,-
 
  631         Obecné příjmy                                                                            5 000,-
===============================================================      
 
P Ř Í J M Y                 celkem                                               2 831 000,-
 
 
 
 
II.  R O Z P O Č T O V É       V Ý D A J E     :
            
              221           Pozemní komunikace                                                               25 000,-
 
              222           Silniční doprava                                                                       75 000,-
 
              231          Pitná voda                                                                                  10 000,-
     
              232           Odvádění a čištění vod                                                           140 000,-          
 
              311           Vzdělávání                                                                                 15 000,-    
 
              331            Kultura                                                                                     15 000,-
 
              339            Ostatní činnosti v kultuře                                                        30 000,-
 
              342            Ostatní zájmová činnost                                                             5 000,-
 
              361            Rozvoj bydlení                                                                          30 000,-
 
              363            Kom. služby a úz. rozvoj (výstavba plynu)                      1 005 000,- 
 
              372            Nakládání s odpady                                                               276 000,-
 
              374            Ochrana přírody a krajiny                                                     60 000,-
 
 
 
              551            Požární ochrana obyvatelstva                                                15 000,-
 
              611            Zastupitelské orgány                                                            780 000,-    
 
              617            Regionální a místní správa                                                  700 000 ,-
 
              631            Poplatky obcím, krajům a st. fondům                                  31 000,-                           
 
          =================================================================
 
              V Ý D A J E                 celkem                                                     3 212 000,-  
 
 
 
    Rozpočet je schodkový, na výstavbu rozvodu plynu v ulici Lidická (napojení Hájecké) budou použity prostředky z účtu obce, které byly naspořeny v minulých letech.

Celá úřední deska


Plán akcí

< <     08/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31