Rozpočet obce Pavlov na r. 2019

Vloženo: 29.12.2018

Rozpočet obce Pavlov na rok 2019
 
Rozpočtové příjmy
   par.   000        Daňové příjmy                                         2 600 000,-
   par.   232        Odvádění  a  čištění odpadních vod                91 000,-
   par.   342        Zájmová  činnost a rekreace                           2 000,-
   par.   361        Rozvoj bydlení a bytové hospodářství             52 000,-
   par.   363        Komunální služby a územní rozvoj                 15 000,-
   par.   372        Nakládání s odpady                                      70 000,-
   par.   617        Regionální a místní správa                             55 000,-
   par.   631        Obecné příjmy a výdaje z finančních operací     2 000,-
 
Příjmy celkem                                                                  2 887 000,-                                   
 
 
 
                                                                                                                             
Rozpočtové výdaje
    par.   221        Pozemní komunikace                                  105 000,-
    par.   222        Silniční doprava                                              5 000,-
    par.   231        Pitná voda                                                    37 000,-
    par.   232        Odvádění a čištění odpadních vod                   72 000,-
    par.   311        Předškolní a základní vzdělávání                     15 000,-
    par.   331        Kultura                                                         15 000,-  
    par.   339        Ostatní činnosti v zál. kultury,církví a sděl.pr.   30 000,-
    par.   342        Zájmová činnost a rekreace                              5 000,-
    par.   361        Rozvoj bydlení a bytové hospodářství               30 000,-
    par.   363        Komunální služby a územní rozvoj                 700 000,-
    par.   372        Nakládání s odpady                                      250 000,-
    par.   374        Ochrana přírody a krajiny                                50 000,-
    par.   551        Požární  ochrana                                            20 000,-
    par.   611        Zastupitelské orgány                                      845 000,-
    par.   617        Regionální a místní správa                              680 000,-
    par.   631        Obecné příjmy a výdaje z fin.operací                 28 000,-
Výdaje celkem                                                                     2 887 000,-  
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.
 
Návrh rozpočtu vyvěšen dne:    30.11.2018
 
Schváleno  na veřejném zasedání:  19. 12. 2018
 
Vyvěšeno na úřední i elektronické desce:  29.12.2018
 

Celá úřední deska


Plán akcí

< <     09/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

Novinky

Upozornění ČEZ(24.9.2020)

Upozornění ČEZ    k odstranění a okleštění stromů a keřů Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:  u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):    2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob    1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m.  u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:     vedení bez izolace 7 m*     izolované vedení 2 m Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.  u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:     vedení bez izolace 12 m* Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m. * Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2016. Upozornění : V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění. Děkujeme za spolupráci. ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném

Informace - odečet elektřiny(9.9.2020)

Odečet elektřiny ve dnech 16. a 17.9.2020  v době  od 8:00  do 13:00 h.

Kontakt

Adresa:

OÚ PAVLOV
Lidická 65
273 51 Pavlov

Spojení:

+420 312 665 325
obecniurad@pavlovukladna.cz