Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019

Vloženo: 30.4.2019

Finanční úřad pro Středočeský kraj
Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21 Praha 4
Vyřizuje: Ing. Renée Svobodová, Oddělení majetkových daní
Tel: (+ 420) 234 009 344, (+ 420) 257 004 111
E-mail: Renee.Svobodova@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 6sxny3p
Obecní úřad, Městský úřad
v působnosti Finančního úřadu pro
Středočeský kraj
Věc: dožádání ve věci vyvěšení veřejné vyhlášky o vyměření daně z nemovitostí na rok 2019
Podle § 50 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů
Vás žádáme o vyložení vyhlášky na úřední desce obce po dobu 30 dnů, tj.
od 26. 04. 2019 do 27. 05. 2019
Doručení daňové povinnosti se provede tak, že se vyložení hromadného předpisného
seznamu oznámí občanům vyhláškou na úřední desce obce, a to
• s označením druhu daně takto stanovené
• doby, od kdy je vyložen
• označením místa, kde do něj lze nahlédnout
Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu je daňovému subjektu sdělena jeho
daňová povinnost.
Složenky na úhradu daně z nemovitostí budou poplatníkům zasílány na adresu trvalého
bydliště nebo na doručovací adresu.


Finanční úřad pro Středočeský kraj v Praze
Na Pankráci 1685/17, 19 dne 23.04.2019
140 21 PRAHA 4
Čj.: 2365293/19/2100-11460-200796
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
ve dnech pondělí od 8,00 do 17,00 hodin
                 úterý od 8,00 do 13,30 hodin
               středa od 8,00 do 17,00 hodin
               čtvrtek od 8,00 do 13,30 hodin
                 pátek od 8,00 do 13,30 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 2362730/19/2100-11460-200796,
jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o umístění spisu
nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 1/2016 a
na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz.
L.S. Ing. Zdeněk Bilec
ředitel odboru

 

Celá úřední deska


Plán akcí

< <     04/2021     > >
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30