Plán rozvoje sportu v obci Pavlov

Vloženo: 28.8.2019

        
 
Plán rozvoje sportu obce Pavlov na rok 2019 - 2026
 
 
 
Obsah
1. Úvod. 3
2. Východiska. 3
3. Současný stav podpory sportu v obci 3
4. Vize podpory sportu v obci 3
A. Sport dětí a mládeže. 4
B. Sport pro všechny. 4
5. Financování sportu z rozpočtu obce. 4
6. Seznam projektů.. 4
7. Závěr 4
 
 
 
 
1. Úvod
 
Plán rozvoje sportu v obci Pavlov je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
 
Cílem předkládaného dokumentu je naplnit požadavky dané zákonem o podpoře sportu v obci Pavlov, tj. stanovit priority pro rozvoj sportu a určit prostředky pro jejich postupné dosažení. Plán rozvoje sportu obsahuje seznam projektů, které plánuje obec v období let 2019-2026 postupně realizovat.
 
Jedná se o střednědobý dokument, konkretizující cíle, opatření, možnosti podpory
a dostupné finanční zdroje, které umožní vyšší využití potenciálu sportu a všech aktivit s ním spojených. Tento dokument je koncipován jako otevřený, který se může měnit
či doplňovat v závislosti na aktuálních prioritách obce. Cílem je podpořit sport ve všech jeho aspektech a určit způsob jeho financování.
 
2. Východiska
 
Sport obecně - veškeré formy pohybových aktivit, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o vylepšení, nebo udržení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, resp. dosažení výsledků v soutěžích na různých výkonnostních úrovních.
 
Sport pro všechny – zájmový, organizované nebo neorganizované pohybové aktivity občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací je zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.
 
Sportovní akce – organizovaná sportovní soutěž, nebo jiná aktivita sportovního charakteru.
 
Spolupracující instituce – státní instituce (MŠMT, MMR), veřejná správa (Středočeský kraj), sportovní organizace (Česká unie sportu, sportovní svazy).
 
3. Současný stav podpory sportu v obci
 
Obec vybudovala dětské hřiště s přípravou na multifunkční sportoviště. To bude průběžně dokončováno.
4. Vize podpory sportu v obci
 
Obec Pavlov podporuje zájem o sport, jako samozřejmou součást zdravého životního stylu.
 
A. Sport dětí a mládeže
Pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Cílem je podnícení zájmu o sport, vypěstování samozřejmé každodenní potřeby mladých.
 
B. Sport pro všechny
Cíl je vytvořit organizační i ekonomické zajištění dalších možností zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce. Obec bude nadále podporovat sportovní akce pořádané pro co nejširší skupiny obyvatel.
5. Financování sportu z rozpočtu obce
 
Obec dle svých možností podporuje ze svého rozpočtu sportovní činnost občanů na území obce pořádáním sportovních akcí a zakoupením sportovního vybavení. Také monitoruje dotační příležitosti a je připravena podílet se na rozvoji sportovních aktivit v obci.
   
6. Seznam projektů
 

  • Dostavba multifunkčního sportoviště
 
7. Závěr
 
Plán rozvoje sportu obce Pavlov schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 26.8.2019 usnesením č.5/8/2019       
 
Plán rozvoje sportu je zveřejněn na internetových stránkách obce www.pavlovukladna.cz, nebo je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.
 
 

Celá úřední deska


Plán akcí

< <     04/2021     > >
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30