Počet okrsků senátní volby

Vloženo: 4.8.2020

obecní úřad Pavlov

lnformace o počtu a sídlech voIebních okrsků

V souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. f) zákona ě. 24711995 Sb., o volbách do Parlamentu

České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve

spojení s usnesením NSS č.j. Vol 2312014-110, poskytuji zveřejněním na úřední desce politické

straně, politickému hnutí, koalici, nezávislému kandidátovi, jejichž přihláška k registraci byla

zaregistrována, a kteří kandidují pouze ve volbách do Senátu, informaci o počtu a sídle volebních

okrsků.

Počet okrsků : 1

Sídlo volebního okrsku č. í : Lidická 65, 273 51Pavlov


V Pavlově dne: 3.8.2020

Josef Kozel
starosta obce

Celá úřední deska


Plán akcí

< <     01/2021     > >
PoÚtStČtSoNe
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31