Usnesení vlády ze dne 8.10.2020

Vloženo: 10.10.2020

Sb. 162-20
398. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření   - Vláda s účinností ode dne 12. října 2020
od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům
(dále jen „orgán“), aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření spočívající v:
1. omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími
osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň
2. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase
dostupném pro veřejnost

399. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  - Vláda s účinností ode dne 9. října 2020
od 00:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje
1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než
20 osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné
obdobné činnosti, účasti na svatbě a pohřbu
2. koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá,
včetně zkoušek,
3. dále:
– provoz heren a kasin,
– provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb
– provoz a používání umělých koupališť, wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní
– návštěvy a prohlídky zoologických zahrad
– provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti
obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná,
rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování
II. omezuje
1. divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, tak, že
a) se jich může účastnit nejvýše 500 diváků, resp. účastníků s tím, že musí být dodržena vzdálenost
2 metry mezi účastníky
b) každý účastník akce má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje
c) v prostorech, kde se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo prodávat potraviny
2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy
3. účast na bohoslužbě tak, že se účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení
4. provoz provozovny stravovacích služeb
5. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték
6. činnost nákupních center

400. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
401. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
402. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Celá úřední deska


Plán akcí

< <     10/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31